SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 4. Petak, 28. veljače 2020.
OPĆINA LOPAR

1.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) i članka 37. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko- goranske županije« br. 08/18 i 35/18), a slijedom prijedloga pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lopar, u skladu s Proračunom Općine Lopar za 2020. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 33/19) dana 7. siječnja 2020. godine, općinski načelnik Općine Lopar donosi

PLAN
prijma u službu za 2020. godinu

I.

Donosi se Plan prijma u službu u upravno tijelo Općine Lopar za 2020. godinu.

II.

Broj ustrojenih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme te potreban broj vježbenika na određeno vrijeme za Jedinstveni upravni odjel Općine Lopar utvrđuje se u tablici koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovog Plana (Privitak 1.).

III.

Ovaj Plan objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na internet stranici Općine Lopar.

Klasa: 112-01/20-01/01

Ur. broj: 2169/02-02/1-20-02

Lopar, 7. siječnja 2020.

Općinski načelnik

Josip Borić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2130&mjesto=51281&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr