SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 3. Petak, 14. veljače 2020.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
4. Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2020. godinu
3. Statut Grada Novog Vinodolskog
2. Poslovnik Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski
12. Statutarna Odluka o Izmjeni Statuta Grada Opatije
11. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
10. Program poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa u 2020. godini
9. Odluka o Izmjeni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora
8. Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Opatije za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2020. godini
7. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o poticanju priključivanja građevina na komunalne vodne građevine za odvodnju na području Grada Opatije
6. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije
5. Odluka o Izmjeni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine na području Grada Opatije
4. Odluka o imenovanju glavne urednice gradskog lista »Opatija«
3. Plan prijma u službu za 2020. godinu
2. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o visini zakupnine za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Baška
8. Odluka o dodjeli godišnje nagrade Općine Matulji za 2020. godinu
7. Odluka o dodjeli godišnje nagrade Općine Matulji za 2020. godinu
6. Odluka o dodjeli godišnje nagrade Općine Matulji za 2020. godinu
5. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela radne zone R-6
4. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Matulji
3. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 24 poslovne zone Permani (K12)
2. Odluka o načinu, uvjetima i visini financiranja rada vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina Općine Matulji
4. Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mrkopalj
3. Odluka o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mrkopalj
4. Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mrkopalj
3. Odluka o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mrkopalj
4. Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mrkopalj
3. Odluka o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mrkopalj
21. Zaključak Urbroj: 2142-06-19-01-22
20. Odluka o Izmjeni Odluke o vrijednosti parametra A za utvrđivanje visine početne mjesečne zakupnine po m2 poslovnog prostora
19. Odluka o imenovanju člana Stručnog vijeća Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ-a
18. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području općine Omišalj za 2020. godinu
17. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području općine Omišalj za 2019. godinu
16. Zaključak o donošenju Plana djelovanja Općine Omišalj u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu
15. Odluka o Izmjeni odluke o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja obnove fasada u staroj jezgri naselja Omišalj i Njivice
14. Plan davanja koncesija na području općine Omišalj za 2020. godinu
13. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijava
12. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provjeru
11. Odluka o Izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Omišalj za 2020. godinu
10. Odluka o dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Omišalj
9. Odluka o dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
8. Pravilnik o Izmjenama i dopuni Pravilnika o ocjenjivanju službenika Upravnog odjela Općine Omišalj
7. Odluka o dopuni Odluke o plaći, naknadi i drugim pravima Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Omišalj
6. Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika u Upravnom odjelu Općine Omišalj
5. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Upravnog odjela Općine Omišalj
4. Odluka o dopuni i izmjenama Odluke o zakupu poslovnog prostora
3. Odluka o Izmjeni Odluke o izradi dijela Urbanističkog plana uređenja UPU 20 - Njivice - naselje (dio NA1, LO3-1)
2. Izmjene Statuta Općine Omišalj
14. Odluka o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine
13. Odluka o Izmjeni Odluke o zaduživanju Općine Punat
12. Statutarna Odluka o Izmjeni Statuta Općine Punat
11. Poslovnička Odluka o Izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Punat
10. Odluka o poništenju postupka davanja koncesija za obavljanje usluga parkiranja na uređenim javnim površinama u djelu koji se odnosi na obavljanje nadzora i premještanje parkirnih vozila na površinama javne namjene sukladno posebnim propisima
9. Odluka o Izmjeni Odluke o uređenju prometa na području Općine Punat
8. Odluka o Izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Punat za 2020. godinu
7. Odluka o Izmjeni Odluke o imenovanju članova Vijeća za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru Općine Punat
6. Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat
5. Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja (UPU 3) građevinskog područja naselja N1 - centralno naselje Punat
4. I. Izmjene programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Punat u 2020. godini
1. Ispravak Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Vrbnik

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr