SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 32. Petak, 13. prosinca 2019.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
272. Odluka o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci
271. Odluka o izboru članova Vijeća seniora Primorsko-goranske županije
270. Odluka o davanju suglasnosti Lječilištu Veli Lošinj za preuzimanje obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije Primorsko- goranske županije u razdoblju od 2020. do 2021. godine za rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju objekta Park II i k
269. Odluka o prihvaćanju nastavka razvojnog ciklusa projekta »Lječilišni centar Veli Lošinj« s prijedlogom financiranja 3. faze: Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja objekta Park II i kuhinja za razdoblje od 2019. do 2021. godine
268. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Službeničkog suda u Primorsko- goranskoj županiji
267. Odluka o davanju suglasnosti na Statut Županijske lučke uprave Cres
266. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Cres
265. Odluka o rasporedu proračunskih sredstava Zavodu za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije za aktivnost »Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite«
264. Izjava o osiguranim sredstvima za provođenje postupka proglašavanja i upravljanje Japlenškim vrhom kao zaštićenim područjem u kategoriji park-šuma
263. Plan savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije s javnošću u 2020. godini
262. Odluka o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina Primorsko-goranske županije
261. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaža u obalnom pojasu od hotela Kimen do kraja kampa Kovačine, Grad Cres
260. Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskom dobra za izgradnju i korištenje podmorskog ispusta koncentrata iz desalinizatora Unije, te usisa morske vode prema desalinizatoru Unije, otok Unije, Grad Mali Lošinj
259. Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za izgradnju i korištenje dijela podmorskih kanalizacijskih cjevovoda Osor, Grad Mali Lošinj
258. Odluka o visini turističke pristojbe za 2021. godinu za Grad Bakar
257. Odluka o visini turističke pristojbe za 2021. godinu za Grad Čabar
256. Odluka o visini turističke pristojbe za 2021. godinu za Grad Cres
255. Odluka o visini turističke pristojbe za 2021. godinu za Grad Crikvenicu
254. Odluka o visini turističke pristojbe za 2021. godinu za Grad Kraljevicu
253. Odluka o visini turističke pristojbe za 2021. godinu za Grad Kastav
252. Odluka o visini turističke pristojbe za 2021. godinu za Grad Krk
251. Odluka o visini turističke pristojbe za 2021. godinu za Grad Mali Lošinj
250. Odluka o visini turističke pristojbe za 2021. godinu za Grad Delnice
249. Odluka o visini turističke pristojbe za 2021. godinu za Grad Vrbovsko
248. Odluka o visini turističke pristojbe za 2021. godinu za Grad Rab
247. Odluka o visini turističke pristojbe za 2021. godinu za Grad Rijeku
246. Odluka o visini turističke pristojbe za 2021. godinu za Grad Novi Vinodolski
245. Odluka o visini turističke pristojbe za 2021. godinu za Grad Opatiju
244. Odluka o visini turističke pristojbe za 2021. godinu za Općinu Lokve
243. Odluka o visini turističke pristojbe za 2021. godinu za Općinu Jelenje
242. Odluka o visini turističke pristojbe za 2021. godinu za Općinu Brod Moravice
241. Odluka o visini turističke pristojbe za 2021. godinu za Općinu Matulji
240. Odluka o visini turističke pristojbe za 2021. godinu za Općinu Lopar
239. Odluka o visini turističke pristojbe za 2021. godinu za Općinu Malinska-Dubašnica
238. Odluka o visini turističke pristojbe za 2021. godinu za Općinu Čavle
237. Odluka o visini turističke pristojbe za 2021. godinu za Općinu Vinodolska općina
236. Odluka o visini turističke pristojbe za 2021. godinu za Općinu Viškovo
235. Odluka o visini turističke pristojbe za 2021. godinu za Općinu Kostrena
234. Odluka o visini turističke pristojbe za 2021. godinu za Općinu Ravna Gora
233. Odluka o visini turističke pristojbe za 2021. godinu za Općinu Skrad
232. Odluka o visini turističke pristojbe za 2021. godinu za Općinu Mrkopalj
231. Odluka o visini turističke pristojbe za 2021. godinu za Općinu Lovran
230. Odluka o visini turističke pristojbe za 2021. godinu za Općinu Mošćenička Draga
229. Odluka o visini turističke pristojbe za 2021. godinu za Općinu Punat
228. Odluka o visini turističke pristojbe za 2021. godinu za Općinu Dobrinj
227. Odluka o visini turističke pristojbe za 2021. godinu za Općinu Fužine
226. Odluka o visini turističke pristojbe za 2021. godinu za Općinu Omišalj
225. Odluka o visini turističke pristojbe za 2021. godinu za Općinu Baška
224. Odluka o visini turističke pristojbe za 2021. godinu za Općinu Vrbnik
223. Odluka o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Primorsko-goranske županije
222. Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko- goranske županije
113. Aneks broj VI Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Opatije
112. Potvrda Urbroj: 2170/1-07-02/1-19-2
111. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Opatija od roditelja-korisnika
110. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Opatije
109. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o porezima
108. Odluka o Izmjenama Odluke o prirezu porezu na dohodak
107. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Opatije
106. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnog odbora Oprić
105. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju nekretninama
104. Odluka o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra
103. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2020.godinu
102. Plan razvojnih programa Grada Opatije za razdoblje 2020.-2022. godine
101. Program projekta »Grad Opatija - prijatelj djece« za razdoblje 2020.-2024. godine
100. Izvedbeni plan ostvarivanja prava i potreba djece Grada Opatije za 2020. godinu
99. Proračun Grada Opatije za 2020.godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
98. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
97. Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
96. Program utroška spomeničke rente za 2020. godinu
95. II. Izmjene Proračuna Grada Opatije za 2019. godinu
94. II. Izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
93. II. Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrstrukture za 2019. godinu
45. Zaključak o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu
44. Odluka o pristupanju ustanovi Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije
43. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
42. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2020. godini
41. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
40. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
39. Odluka o porezima Općine Dobrinj
76. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova
75. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji
74. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom
73. Plan razvojnih programa Općine Matulji za razdoblje 2020.-2022. godine
72. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2020. godinu
71. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Matulji u 2020. godini
70. Program građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
69. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
68. Proračun za 2020. i projekcija Proračuna za 2021. i 2022.
42. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu
41. Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Mrkopalj za 2020. godinu
40. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Mrkopalj za 2020. godinu
39. Odluka o izvršavanju proračuna Općine Mrkopalj za 2020. godinu
38. Proračun Općine Mrkopalj za 2020. godinu i Projekcija Proračuna za 2021. i 2022. godinu
37. Izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu
36. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Mrkopalj za 2019. godinu
35. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Mrkopalj za 2019. godinu
34. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2019. godinu i Projekcija Proračuna za 2020. i 2021. godinu
33. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Mrkopalj za 2020. godinu
32. Odluka o Izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Mrkopalj za 2019. godinu
31. Odluka o lokalnim porezima
58. Zaključak o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu
57. Ispravak Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2020. godini
56. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2020. godini
55. Odluka o porezima Općine Punat
54. Odluka o Izmjeni Odluke o autotaksi prijevozu na području Općine Punat
53. Odluka o dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
52. Odluka o zaduživanju Općine Punat
77. Izmjene i dopune Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama
76. Odluka o komunalnim djelatnostima na području općine Vrbnik
75. Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda na Općinu Vrbnik za 2020. godinu
74. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama
73. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Vrbnik

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr