SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 21. Petak, 2. lipnja 2006.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
64. Odluka o imenovanju i razrješenju članova upravnih vijeća zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija
63. Odluka o imenovanju i razrješenju predsjednika i članova upravnih vijeća županijskih lučkih uprava na području Primorsko-goranske
62. Odluka o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Hotela Kristal
61. Odluka o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže »Vela Luka«
60. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Primorsko-goranske županije za 2006. godinu
59. Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom koji se odnosi na utvrđivanje granica pomorskog dobra u Primorsko-goranskoj županiji
16. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
15. Odluka o dodjeli nagrada Grada Kastva
14. Odluka o raspodjeli rezultata 31. 12. 2005.
13. Odluka o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja zone Z-2 u radnoj zoni Žegoti-Grad Kastav
12. Odluka o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja građevne čestice »Publicom 2« u radnoj zoni Žegoti - Grad Kastav
10. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« Krk
9. Odluka o dodjeli javnog priznanja - Nagrade Grada Krka
8. Izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka
7. Odluka o osnivanju i imenovanju Stručnog povjerenstva za izradu Plana intervencija u zaštiti okoliša Grada Krka
28. I. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Malog Lošinja za 2006. godinu
27. Odluka o porezima Grada Malog Lošinja (Pročišćeni tekst)
26. Odluka o usklađenju PUMN-a Nerezine sa Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora
25. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zaštiti socijalnog standarda građana
24. Odluka o uvođenju ekološke pristojbe
23. I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Malog Lošinja za 2006. godinu
68. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Rijeke
67. Odluka o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih površina na temelju ugovora
66. Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza na području Grada Rijeke
65. Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza na području Grada Rijeke
64. Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza na području Grada Rijeke
63. Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza na području Grada Rijeke
62. Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2006. godinu
61. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
60. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2006. godinu
59. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2006. godinu
58. Odluka o izmjeni Odluke o zaduživanju Grada Rijeke izdavanjem municipalnih obveznica
57. Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2006. godinu
56. Izmjene i dopune Projekcije Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2007. - 2008. godine
55. Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2006. godinu
54. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Rijeke
53. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Rijeke
52. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Rijeke
51. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Rijeke
50. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Rijeke
49. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Rijeke
48. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Rijeke
47. Odluka o dodjeli Zlatne plakete »Grb Grada Rijeke«
46. Odluka o dodjeli Zlatne plakete »Grb Grada Rijeke«
45. Odluka o dodjeli Zlatne plakete »Grb Grada Rijeke«
44. Odluka o dodjeli Zlatne plakete »Grb Grada Rijeke«
43. Odluka o dodjeli Zlatne plakete »Grb Grada Rijeke«
42. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Rijeke za životno djelo
33. Odluka o režimu parkiranja na parkiralištu kompleksa Opatije sv. Lucije u Jurandvoru
32. Odluka o uređenju prometa u mjestu Baška
16. Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Čavle
15. Pravilnik o unutarnjem redu
53. Odluka o prvim Izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lokve
52. Odluka o povjeravanju komunalnih poslova putem ugovora
51. Odluka o socijalnoj skrbi
50. Odluka o utvrđivanju naknade troškova za rad vijećnika, članova Poglavarstva i njihovih radnih tijela
49. Odluka o skupljanju, odvozu i odlaganju komunalnog (kućnog) otpada
48. Odluka o priključenju na vodovodnu mrežu za opskrbu pitkom vodom
47. Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Lokve za četverogodišnje razdoblje od lipnja 2006. godine do lipnja 2010. g
46. Izvješće o stanju u prostoru za područje Općine Lokve
45. Rješenje o prestanku mandata članu Općinskog vijeća i početku obnašanja dužnosti člana Općinskog vijeća
13. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2005. godinu
12. Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu
11. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
10. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
9. Odluka o I. izmjeni i dopuni Proračuna Općine Malinska - Dubašnica za 2006. godinu
23. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Općine Punat
22. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
21. Odluka o mjestima (prostorima) za prodaju robe izvan prodavaonica
22. Odluka o prihvaćanju dopune Sporazuma o osnivanju Ustanove Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr