SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 21. Petak, 2. lipnja 2006.
GRAD KRK
64

8.

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05) i članka 21. i 32. Statuta Grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 19/01), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 1. lipnja 2006. godine, donijelo je

IZMJENU I DOPUNU
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka

Članak 1.

U članku 11. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 27/ 01 i 21/02) iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Član Vijeća u svezi ostvarivanja prava i dužnosti iz stavka 1. podstavak 7. ovoga članka ostvaruje na način da se obavijesti o dnevnom redu i zakazanim sjednicama odbora i drugih radnih tijela Gradskog vijeća postavljaju na oglasnoj ploči u sjedištu Grada Krka, najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice.«

Dosadašnji stavak 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 2.

U članku 91. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Vijeće mora donijeti Proračun do konca tekuće godine za iduću proračunsku godinu.«

Članak 3.

Ova Izmjena i dopuna Poslovnika stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 021-06/06-01/1

Ur. broj: 2142/01-01-06-5

Krk, 1. lipnja 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivan Jurešić, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=176&mjesto=51500&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr