SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 21. Petak, 2. lipnja 2006.
GRAD KRK
64

10.

Na temelju članka 34. stavak 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine«, broj 10/97) i članka 21. Statuta Grada Krka (»Službene novine« Primosko-goranske županije, broj 19/01), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 1. lipnja 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o imenovanju članova Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« Krk

I.

U Upravno vijeće Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« Krk od strane osnivača imenuju se:

1. Dragan Cindrić iz Malinske, N. Tesle 16,

2. mr. sc. Dean Girotto iz Omišlja, Medermuniće 8,

3. Rajko Vulin iz Punta, Kolušin 28 a i

4. Josip Staničić iz Krka, S. Nikolića 38.

II.

Članovi Upravnog vijeća iz točke I. ove Odluke imenuju se na vrijeme od četiri godine.

III.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« Krk (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 9/02 i Odluka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« Krk (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 29/05).

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 601-02/06-01/3

Ur. broj: 2142/01-01-06-8

Krk, 1. lipnja 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivan Jurešić, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=176&mjesto=51500&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr