SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 21. Petak, 2. lipnja 2006.
GRAD KRK
64

7.

Na temelju točke 5. Poglavlja V. Plana intervencija u zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 82/99, 86/99 i 12/01), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01 i 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05) i članka 21. Statuta Grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 19/ 01), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 1. lipnja 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Stručnog povjerenstva za izradu
Plana intervencija u zaštiti okoliša Grada Krka

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Stručno povjerenstvo za izradu Plana intervencija u zaštiti okoliša Grada Krka (u daljnjem tekstu: Stručno povjerenstvo).

Članak 2.

Za članove Stručnog povjerenstva imenuju se:

1. Romeo Jurina - član Gradskog poglavarstva, voditelj,

2. Čedomir Miler, dipl. ing., - Ponikve d.o.o. Krk, zamjenik voditelja,

3. Ines Galjanić - Upravni odjel za komunalni sustav, član,

4. Ivan Trinajstić - Turistička zajednica Grada Krka, član i

5. Ivan Turčić - Udruga maslinara Grada Krka, član.

Članak 3.

Zadaci Stručnog povjerenstva za izradu Plana su:

- Identifikacija resursa, zadaća i sudionika u procesu izrade Plana;

- Identifikacija rizika i opasnosti;

- Analiza postojećih Planova svih sudionika i usklađenosti tih Planova;

- Identifikacija zadaća nepokrivenih postojećim Planovima;

- Identifikacija lokalnih resursa za pokrivanje nepokrivenih zadaća;

- Prilagođavanje postojećih Planova i izrada harmoniziranog i integriranog Plana;

- Donošenje Plana intervencije u zaštiti okoliša od strane nadležnog tijela - Gradskog vijeća Grada Krka;

- Upoznavanje svih sudionika sa integriranim Planom,

- Uspostava procedure za periodičko testiranje, analizu i reviziju Plana;

- Upoznavanje stanovništva s Planom.

Članak 4.

Uvjete za rad Stručnog povjerenstva za izradu Plana intervencija u zaštiti okoliša osigurava Gradsko poglavarstvo.

Tehničke i administrativne poslove za Stručno povjerenstvo obavlja Upravni odjel za komunalni sustav Grada Krka.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 351-02/06-01/2

Ur. broj: 2142/01-01-06-16

Krk, 1. lipnja 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivan Jurešić, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=176&mjesto=51500&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr