SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 10. Petak, 10. ožujka 2006.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
31. Odluka o osnivanju javne ustanove »Priroda« (pročišćeni tekst)
30. Odluka o davanju suglasnosti i odobravanju jamstva za kreditno zaduženje Županijske lučke uprave Cres
29. Odluka o izmjeni Odluke o javnim priznanjima
28. Odluka o dodjeli godišnje nagrade za 2005. godinu
27. Odluka o dodjeli nagrade za životno djelo
26. Izmjene i dopune Statuta Primorsko - goranske županije
25. Odluka o prihvaćanju dopune Sporazuma o osnivanju Ustanove - Centra za brdsko - planinsku poljoprivredu
24. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne ustanove »Priroda«
23. Odluka o izboru potpredsjednika Odbora za statutarno - pravna pitanja
22. Odluka o utvrđivanju dana prestanka prava i dužnosti potpredsjednice Odbora za statutarno - pravna pitanja
21. Odluka o osnivanju Stručne komisije za izradu prijedloga odluka o ustanovljenju i izmjeni granica zajedničkih lovišta
20. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže autokampa »Poljana«
19. Odluka o davanju koncesije za gospodarsko korištenje dijela pomorskog dobra na području uvale Čikat, otok Lošinj
18. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže »Balustrada« u Crikvenici
12. Odluka o dodjeli Zahvalnice Grada Vrbovskog
11. Odluka o dodjeli Zahvalnice Grada Vrbovskog
10. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Vrbovskog
9. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Vrbovskog
8. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Vrbovskog za životno djelo
7. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Vrbovskog za životno djelo
6. Program građenja objekata komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2006. godinu
5. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2006. godinu
4. Odluka o donošenju Projekta ukupnog razvoja Grada Vrbovskog 2006. - 2011.
5. Odluka o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje
4. Odluka o izmjeni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Općinske uprave Općine Jelenje
3. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Jelenje
2. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Jelenje
1. Pravilnik o plaćama službenika i namještenika jedinstvenog upravnog odjela Općine Jelenje
20. Odluka o načinu obavljanja dužnosti načelnika i zamjenika načelnika
19. Odluka o izboru člana Općinskog poglavarstva Općine Klana
18. Odluka o izboru zamjenika načelnika Općine Klana
17. Odluka o mirovanju mandata članu Općinskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Općinskog vijeća Općine Klana
16. Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Klana
15. Odluka o razrješenju potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Klana
14. Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Klana
13. Odluka o razrješenju predsjednika Općinskog vijeća Općine Klana
12. Odluka o izboru načelnika Općine Klana
11. Odluka o izboru člana Odbora za izbor i imenovanja
10. Odluka o razrješenju člana Odbora za izbor i imenovanja
9. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Klana za 2006. godinu
12. 12.Prve izmjene i dopune Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2006. godini
11. I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja u 2006. godini
10. I. izmjene i dopune Proračuna Plana rasporeda sredstava športa u 2006. godini u 2006. godini
9. I. izmjene i dopune Proračuna Plana rasporeda sredstava socijalnog programa i primarne zdravstvene zaštite u 2006. godini
8. I. izmjene i dopune Proračuna Plana rasporeda sredstava obrazovanja i kulture u 2006. godini
7. I. izmjene i dopune Proračuna Općine Lovran za 2006. godinu
4. Zaključak o davanju suglasnosti
3. Odluka o visini koeficijenata razreda turističkog mjesta
2. Odluka o imenovanju ulica u Općini Malinska- Dubašnica
1. Odluka o godišnjem obračunu Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2005. godinu
Ispravak Statuta Općine Punat
6. Zaključak o izradi Razvojnog projekta »Projekt ukupnog razvoja Općine Ravna Gora«
5. Odluka o delegiranju članova Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Ravna Gora
13. Poslovnik Općinskog poglavarstva Općine Skrad

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr