SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 6. Petak, 25. ožujka 2005.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
31. Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji obračun financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije
7. Odluka o zaduživanju kod Erste Steiermärkische bank d.d. Rijeka za financiranje kapitalnih projekata
6. Odluka o prihvaćanju kapitalnih projekata
5. Odluka o isključenju iz opće uporabe javnog dobra
4. Odluka o isključenju iz opće uporabe javnog dobra
3. Program gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2005. godinu
2. izmjene i dopune Proračuna Grada Kraljevice za 2005. godinu
12. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu
11. Odluka o dodjeli koncesije za održavanje i naplatu parkirališnih mjesta
10. Odluka o izboru osoba za izvođenje radova na održavanju i izgradnji nerazvrstanih cesta na području Grada Krka
9. Odluka o izboru osobe za izvođenje radova na održavanju i izgradnji objekata i uređaja javne rasvjete na području Grada Krka
8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora
7. Odluka o davanju suglasnosti i jamstva za zaduživanje TD »Ponikve« d.o.o.
6. Odluka o zaduživanju kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj za financiranje izgradnje zgrade osnovne škole u Krku
5. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2005. godinu
4. Odluka o I. izmjeni Proračuna Grada Krka za 2005. godinu
3. Godišnji obračun Proračuna Grada Krka za 2004. godinu
54. Odluka o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih površina
53. Odluka o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih površina
52. Odluka o imenovanju kulturnih vijeća Grada Rijeke
51. Odluka o priključenju građevine na objekte i uređaje komunalne infrastrukture
50. Odluka o nerazvrstanim cestama i javno-prometnim površinama na području Grada Rijeke
49. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Detaljnom planu uređenja dijela radne zone R-9 u Škurinjama
48. Odluka o Detaljnom planu uređenja stambenog područja Škurinjsko Plase
47. Odluka o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Grada Rijeke »ENEO«
46. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Rijeke
45. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Rijeke
44. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Rijeke
43. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Rijeke
42. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Rijeke
41. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Rijeke
40. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Rijeke
39. Odluka o dodjeli Zlatne plakete »Grb Grada Rijeke«
38. Odluka o dodjeli Zlatne plakete »Grb Grada Rijeke«
37. Odluka o dodjeli Zlatne plakete »Grb Grada Rijeke«
36. Odluka o dodjeli Zlatne plakete »Grb Grada Rijeke«
35. Odluka o dodjeli Zlatne plakete »Grb Grada Rijeke«
34. Odluka o dodjeli Zlatne plakete »Grb Grada Rijeke«
33. Odluka o dodjeli Zlatne plakete »Grb Grada Rijeke«
32. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Rijeke za životno djelo
31. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Rijeke za životno djelo
30. Odluka o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke u 2005. godini
12. Odluka o određivanju djelatnosti od lokalnog značenja
11. Odluka o izmjeni i dopuni Propisa o mjestima na kojima se može obavljati prodaja robe izvan prostorija
3. Godišnji obračun Proračuna Općine Fužine za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2004. godine
5. Izmjene i dopune Proračuna Općine Jelenje za 2005. godinu
11. Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2005. godinu
10. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2005. godinu
9. Odluka o komunalnom doprinosu
8. Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Klana
7. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama
6. Odluka o izmjenama Odluke o financiranju Programa predškolskog odgoja pri Osnovnoj školi »Klana«
5. Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Klana za četverogodišnje razdoblje (2004. - 2008.)
4. izmjene Proračuna Općine Klana za 2005. godinu
12. Zaključak o popisu trgovačkih društava od posebnog interesa za Općinu Kostrena
11. Odluka o dopuni Odluke o socijalnoj skrbi
10. Odluka o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja groblja i prijevoza pokojnika
9. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
8. Odluka o komunalnom redu
7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnom prijevozu putnika na području gradova
6. Odluka br. 2170-07-02-05-104
5. Godišnji obračun Proračuna Općine Kostrena za 2004. godinu
6. Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Matulji od 2005. do 2009. godine

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr