SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 25. Petak, 10. kolovoza 2018.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
49. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju dijela nekretnine u vlasništvu Grada Cresa pod oznakom č.zem. 3593/3 k.o. Cres
48. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju dijela nekretnine u vlasništvu Grada Cresa pod oznakom č.zem. 3593/3 k.o. Cres
47. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Cresa pod oznakom č.zgr.198/1, k.o. Cres
46. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Cresa pod oznakom č.zgr. 619 i č.zgr.620, k.o. Cres
45. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju dijela nekretnine u vlasništvu Grada Cresa pod oznakom č.zgr.701. k.o. Cres
44. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu Grada Cresa
43. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
42. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Cresa
41. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Cresa za 2018. 2021. godinu
40. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Cresa za 2018. godinu
39. Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Cresa za 2017. godinu
38. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt »Rekonstrukcija Kulturnog centra Susajda«
37. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt »Dogradnja Dječjeg vrtića Girice«
35. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog Plana uređenja dijela područja Radićeve ulice u gradu Krku
34. Odluka o zaduživanju kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za financiranje projekta Modernizacija postojeće javne rasvjete u dijelu grada Krka
33. Odluka o zaduživanju kod Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka za financiranje projekta Izgradnja ceste na Malom Kartecu u gradu Krku
32. Odluka o II. izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2018. godinu
31. I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020.
30. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2018. godinu
69. Izmjene i dopune Plana prijma u službu za 2018. godinu
68. Odluka o dodjeli sponzorstva Hotelijersko turističkoj školi
67. Odluka o dodjeli sponzorstva Boćarskom klubu Veprinac
66. Odluka o dodjeli sponzorstva Udruzi Liburnia Film Festival
65. Rješenje o razrješenju i izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Opatije
64. Rješenje o razrješenju i izboru članova Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
63. Rješenje o razrješenju i izboru predsjednika Odbor za komunalno gospodarstvo i imovinsko- pravna pitanja
62. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 25 turističke zone uz naselje Katinići T1-6
33. I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini
32. I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu
31. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Lopar za 2018. godinu i Projekcije Proračuna za 2019. i 2020. godinu
30. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja
29. Godišnji izvještaj o izvršenju Konsolidiranog Proračuna Općine Lopar za 2017. godinu
28. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Lopar za 2018. godinu
27. Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Lopar
26. Izmjena i dopuna Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr