SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 25. Petak, 10. kolovoza 2018.
GRAD KRK

34.

Na temelju odredbe članka 86. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, broj 136/12 i 15/15), članka 10. točke 5. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 55/09 i 139/ 10), članka 18. i 19. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2018. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 39/17 i 21/18) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14 i 3/18), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 6. kolovoza 2018. godine, donijelo je

O D L U K U
o zaduživanju kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
za financiranje projekta Modernizacija postojeće javne rasvjeta u dijelu grada Krka

Članak 1.

Grad Krk (u daljnjem tekstu: Grad) zadužit će se uzimanjem kredita kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, za financiranje kapitalnog projekta utvrđenog Proračunom Grada Krka za 2018. godinu, Program 1014 Razvojni projekti i projekti poticanja energetske učinkovitosti, Kapitalni projekt K101441 Modernizacija postojeće javne rasvjete na dijelu grada Krka.

Članak 2.

Grad će se zadužiti pod sljedećim uvjetima:

Iznos kredita: 3.030.000,00 kn

Vrsta kredita: dugoročni kunski kredit

Rok korištenja: 31.07.2019.

Način otplate kredita: 10 godina, uključujući poček od
6 mjeseci, u jednakim

polugodišnjim uzastopnim ratama

Kamatna stopa: godišnja fiksna 0,1%

Zatezna kamata: Uskladu s važećom Odlukom o
kamatnim stopama HBOR-a,

promjenjiva

Naknada za obradu kredita: ne obračunava se

Naknada za rezervaciju sredstva: ne obračunava se

Prijevremena oplata kredita: Sukladno Programu
kreditiranja

Instrumenti osiguranja kredita: Standardni instumenti
osiguranja za ovu vrstu financiranja uključujući ali
ne ograničavajući se na mjenice Korisnika kredita i
zadužnice Korisnika kredita.

Članak 3.

Sredstva za otplatu kredita (glavnica, kamate i naknade) osiguravaju se u Proračunu Grada Krka u iznosima godišnjih anuiteta, kako slijedi:

Godina Iznosi godišnjih anuiteta

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 4.

Na ime jamstva za povrat kredita Grad Krk izdat će izjavu sukladno odredbama Ovršnog zakona (obična zadužnica).

Članak 5.

Ovlašćuje se Gradonačelnik za zaključivanje Ugovora o kreditu, nakon dobivanja suglasnosti Vlade Republike Hrvatske.

Ovlašćuje se Gradonačelnik za izdavanje zadužnice za osiguranje povrata kredita.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

KLASA: 403-02/18-01/06

URBROJ:2142/01-01-18-3

Krk, 6. kolovoza 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Marinko Pavlić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1067&mjesto=51500&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr