SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 25. Petak, 10. kolovoza 2018.
GRAD KRK

Grad Krk

 

30.

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14 i 3/18), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 06. kolovoza 2018. godine, donosi:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA KRKA ZA 2018. GODINU

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2018. godinu sastoji se od:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Opći dio proračuna sadrži izvršenje u računu prihoda i rashoda i računu financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji sa analitičkim pregledom danih i primljenih kredita kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Opći dio proračuna sadrži izvršenje prihoda i rashoda i primitaka i izdataka prema izvorima financiranja kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Posebni dio proračuna sadrži izvršenje rashoda po funkcijskoj klasifikaciji kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

Posebni dio proračuna sadrži izvršenje prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji prema izvorima kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 6.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2018. godinu sadrži Izvršenje Plana razvojnih programa

(Prilog 1)

Članak 7.

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Krka za 2018. godinu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na internetskoj stranici Grada Krka www.grad-krk.hr.

KLASA: 400-04/18-01/03

URBROJ: 2142/01-01-18-3

Krk, 6. kolovoza 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Marinko Pavlić, v.r.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1067&mjesto=51500&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr