SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 12. Petak, 27. travnja 2018.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
66. Odluka o Izmjenama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije
65. Odluka o izboru člana Odbora za statutarno- pravna pitanja
64. Odluka o razrješenju člana Odbora za statutarno-pravna pitanja
63. Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije
62. Odluka o imenovanju ravnateljice Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka
61. Odluka o određivanju morskih plaža na području Primorsko-goranske županije na kojima će se provoditi praćenje kakvoće mora za kupanje u 2018. godini
34. Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Grada Kastva za 2018. godinu
33. Odluka o imenovanju počasnog građanina Grada Kastva
32. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Kastva životno djelo
31. Odluka o groblju Kastav
30. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
29. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada gradskih upravnih tijela Grada Kastva
28. Izmjene Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Kastva
27. Odluka o sufinanciranju boravka djece s prebivalište na području Grada Kastva u predškolskim ustanovama
26. Odluka o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Vladimir Nazor Kastav od roditelja - korisnika usluga
42. Izmjena i dopuna Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2018. godinu
41. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Cvrčak« Mali Lošinj
43. Zaključak o dodjeli sponzorstva Vatrogasnoj zajednici PGŽ
42. Zaključak o dodjeli sponzorstva Aleksandra Brumnjak
41. Zaključak o dodjeli sponzorstva Ak Opatija Motorsport
40. Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Opatija
39. Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisonog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Grada Opatije
38. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
37. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Opatije za razdoblje 2014. do 2019. godine u 2017. godini
36. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Opatije za razdoblje 2017.-2022. godine
57. Odluka o davanju suglasnosti za dugoročno zaduživanje Komunalnom poduzeću Dundovo d.o.o. Rab
56. Program mjera za pokriće manjka prihoda i primitaka Konsolidiranog proračuna Grada Raba
55. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja
54. Godišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Grada Raba za 2017. godinu
53. Godišnji izvještaj o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2017. godinu
27. Odluka o raspodjeli rezultata Općine Čavle za 2017.
26. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čavle za 2017. godinu
25. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe i obrazovanja u Općini Čavle za 2018. godinu Općine Čavle za 2018. godinu
24. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Čavle za 2018. godinu
23. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Čavle za 2018. godinu
22. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba iz socijalne skrbi i zdravstva u Općini Čavle za 2018. godinu
21. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini u Općini Čavle
20. I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
19. I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Čavle za razdoblje 2018.-2020. godine
18. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Čavlr za 2018. i Projekcije za 2019. i 2020.
17. Odluka o I. Izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Čavle
16. Odluka o III. Izmjenama i dopunama Statuta Općine Čavle
15. Odluka o dodjeli nagrade za životno djelo Općine Čavle
14. Odluka o dodjeli nagrade Općine Čavle za izuzetna postignuća
13. Odluka o dodjeli godišnje nagrade Općine Čavle
12. Odluka o dodjeli godišnje nagrade Općine Čavle
21. Odluka o izradi Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja 23 Poslovne zone Rupa (K11)
20. Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisonog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine Matulji
19. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Matulji za 2018. godinu i Projekcije 2019.-2020. godine
18. I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
17. I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
7. Odluka o davanju stanova u najam
33. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu javnih površina
32. Odluka o Izmjeni Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica
31. Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Općine Punat
30. Odluka o osnovici i koeficijentu za obračun plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika i visini naknade za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa
29. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat
28. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
27. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu općinske uprave Općine Punat
26. Poslovnik Općinskog vijeća Općine Punat
25. Javni natječaj za podnošenje dopunskih zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS)

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr