SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 12. Petak, 27. travnja 2018.
OPĆINA ČAVLE

20.

Na temelju stavka 3. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/ 01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/ 11, 84/11, 90/11,144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 19. Statuta Općine Čavle (SN PGŽ 20/14, 26/14, 27/15) Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 23.travnja 2018. godine donosi

I. Izmjene i dopune
PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2018. godinu

Članak 1.

Članak 1. mijenja se i glasi:

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu realizirati će se u ukupnom iznosu 5.573.200 kuna.

Izvori sredstava i namjena sredstava iz stavka 1. ovog članka detaljno su iskazani u tabeli 1., koja je prilog i sastavni dio ovog Programa.

Članak 2.

Ove I. izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama PGŽ, a primjenjuje se od 1.1.2018. godine.

KLASA: 021-05/18-01/03

URBROJ: 2170-03-18-01-22

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik:
Norbert Mavrinac, v.r.

 

                                               *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1054&mjesto=10008&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr