SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 12. Petak, 27. travnja 2018.
OPĆINA ČAVLE

27.

Na temelju čl.82. st.2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/ 18), članka 19. Statuta Općine Čavle (SN PGŽ 20/14, 26/ 14 i 27/15) Općinsko vijeće općine Čavle na sjednici održanoj 23.4.2018. godine donosi

ODLUKU
O RASPODJELI REZULTATA
OPĆINE ČAVLE za 2017.

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje namjena i raspodjela ostvarenog viška prihoda u Godišnjem obračunu Proračuna Općine Čavle za 2017. godinu.

Članak 2.

Stanje na osnovnim računima podskupine 922 koja su iskazana u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za proračunsku godinu na dan 31.12.2017. utvrđena su kako slijedi:

                                               *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Stanje na osnovnim računima podskupine 922 koje se odnose na financijske izvještaje Općine Čavle za proračunsku godinu na dan 31.12.2017. utvrđena su kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Razlika viška prihoda i primitaka za prijenos u slijedeće razdoblje između tablice iz čl.2. i tablice iz čl.3. u iznosu od 4.321 kn odnosi se na manjak prihoda poslovanja proračunskih korisnika koji će Odluku o rasporedu rezultata za 2017. donijeti na svojim upravnim vijećima.

Članak 4.

Ostvarenim viškom prihoda poslovanja u 2017. godini na računu 92211 - Višak prihoda poslovanja u iznosu od 11.773.121 kn pokrit će se stanje na računu 92222 - Manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 6.977.836 kn te stanje na računu 92223 - Manjak primitaka od financijske imovine u iznosu od 1.857.274 kn te preneseni manjak prihoda iz 2016. godine u iznosu od 464.251 kn.

Članak 5.

Višak prihoda od 2.473.760 kn raspoređuje se za slijedeće namjene:

1. Proširenje groblja Cernik 1.700.000 kn

2. Otkup zemljišta Soboli 600.000 kn

3. Dogradnja baze podataka GIS 173.760 kn

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/18-01/03

Urbroj: 2170-03-18-01-14

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1054&mjesto=10008&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr