SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 12. Petak, 27. travnja 2018.
OPĆINA ČAVLE

26.

Na temelju Članka 108. Zakona o proračunu (Nar.novine br. 87/08, 136/12 i 15/15), te Članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Nar.novine br. 24/13 i 102/17) i Članka 19.Statuta Općine Čavle (Sl.novine PGŽ br. 20/14; 26/14. i 27/15.), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj dana 23. travnja 2018. donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA 2017. godinu

Članak 1.

Izvršenje Općinskog proračuna Općine Čavle za razdoblje siječanj-prosinac 2017.godine sastoji se od:

                                               *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka za razdoblje siječanj-prosinac 2017.godine po ekonomskog klasifikaciji utvrđuje se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2017.godinu.

                                               *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

Izvršenje rashoda i izdataka u Posebnom dijelu Općinskog proračuna Općine Čavle za razdoblje siječanj-prosinac 2017.godine utvrđeno je po organizacijskoj klasifikaciji i programskoj klasifikaciji s izvorima finaniranja, kako slijedi:

                                               *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Izvještaj o izvršenju općinskog proračuna Općine Čavle za razdoblje 1.1.-31.12.2017., Tablica danih zajmova i primljenih otplata, Tablica primljenih zajmova i otplata, Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, Izvještaj o izvršenju plana razvojnih programa, Izvještaj od stanju nenaplaćenih potraživanja i stanju nepodmirenih dospjelih obveza, Evidencija potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka i analitički prikaz primitaka i izdataka po svakom pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru sastavni su dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Čavle za 2017.godinu.

Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čavle za 2017. godinu objaviti će se na internetskim stranicama Općine Čavle. Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Čavle objaviti će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA:021-05/18-01/03

UR.BROJ: 2170-03-18-01-6

Čavle, 27. 04. 2018

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1054&mjesto=10008&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr