SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 2. Srijeda, 31. siječnja 2018.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
11. Rješenje o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijska odobrenja na pomorskom dobru na području Grada Cresa
10. Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Girice Cres
9. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra nekretnine oznake č.zem. 2862/20 k.o. Dragozetići
8. Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu u Dječji vrtić Girice
7. Odluka o osnivanju Dječjeg Gradskog vijeća Grada Cresa
6. Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Cresa
5. Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Cresa
4. Odluka o pristupanju izmjenama i dopunama Statuta Grada Cresa
3. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Cresa za razdoblje od 2017. do 2022. godine
2. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Cresa
5. Godišnji plan davanja koncesija za 2018. godinu
4. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Krka za razdoblje od 2017. do 2022. godine
3. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
6. Plan prijama u službu u upravna tijela Grada Novog Vinodolskog za 2018. godinu
5. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Novog Vinodolskog za 2018. godinu
4. Odluka o Izmjenama Odluke o komunalnom redu
3. Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada I mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Novog Vinodolskog
2. Odluka o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada
1. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Novog Vinodolskog
3. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada
2. Odluka o imenovanju ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta Rab
4. Plan nabave za 2018. godinu
3. Odluka o usklađenju Urbanističkog plana uređenja UPU-2 Baška-Zarok (N1-2) s III. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Baška
2. Odluka o usklađenju Urbanističkog plana uređenja UPU-1 Baška (N1-1) s III. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Baška
1. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada
9. Odluka o korištenju sredstava iz udjela u porezu na dohodak
8. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada
7. Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada I mjerama za uklanjanje odbačenog otpada
6. Odluka o Izmjenama I dopunama Statuta Općine Dobrinj
5. Odluka o Izmjenama I dopunama Odluke o komunalnom redu
4. Odluka o Izmjenama I dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj
12. Program utroška sredstava boravišne pristojbe u 2018. godini
11. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području općine Lopar u 2018. godini
10. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2018. godinu
9. Odluka o prometovanju turističkog vlaka na području Općine Lopar
8. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada
7. Odluka o razrješenju i imenovanju članova Odbora za kupnju i prodaju nekretnina Općine Lopar
6. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lopar za 2018. godinu
5. Odluka o imenovanju članova Vijeća za koncesijska odobrenja na području Općine Lopar
4. Odluka o razrješenju i imenovanju Odbora za javne površine u Općini Lopar
9. Odluka o utvrđivanju naknade troškova za rad vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Matulji
8. Odluka o utvrđivanju naknade troškova za rad vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Matulji
7. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom
6. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika
5. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
4. Odluka o dodjeli godišnje nagrade Općine Matulji za 2018.
3. Odluka o dodjeli godišnje nagrade Općine Matulji za 2018.
2. Odluka o dodjeli godišnje nagrade Općine Matulji za 2018.
1. Odluka o dodjeli godišnje nagrade Općine Matulji za 2018.
8. Plan prijma u službu u Općinu Punat za 2018. godinu
7. Odluka o izboru dodatnih članova Odbora za gospodarstvo i poduzetništvo
6. Program javnozdravstvenih mjera za planirano, organizirano i sustavno suzbijanje suzbijanje patogenih mikroorganizama te štetnih člankonožaca i glodavaca kroz provođenje dezinfekcije, dezinskecije i deratizacije za područje Općine Punat u 2018. godin
5. Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada
4. Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalnih djelatnosti - obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Punat
3. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
2. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada
5. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada
4. Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Vrbnik
3. Urbanistički plan uređenja UPU 1 Vrbnik - NA1
2. IV.Izmjene i dopune Statuta Općine Vrbnik
1. Plan prijma u službu u Općinu Vrbnik za 2018. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr