SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 2. Srijeda, 31. siječnja 2018.
GRAD KRK

4.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17), članka 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 94/13 i 73/17) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 30. siječnja 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Krka
za razdoblje od 2017. do 2022. godine

I.

Donosi se Plan gospodarenja otpadom Grada Krka za razdoblje od 2017. do 2022. godine.

II.

Nakon stupanja na snagu ove Odluke, Plan gospodarenja otpadom Grada Krka za razdoblje od 2017. do 2022. godine, objavit će se na internet stranicama Grada Krka, www.grad-krk.hr.

III.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 351-02/17-01/01

Ur. broj: 2142/01-01-18-21

Krk, 30. siječnja 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Marinko Pavlić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1044&mjesto=51500&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr