SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 28. Četvrtak, 3. studenog 2016.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
180. Odluka o predlaganju opoziva i izbora člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Ekoplus d.o.o.
179. Odluka O davanju suglasnosti na visinu iznosa za povećane troškove obrazovanja u Osnovnoj glazbenoj školi Ive Tijardovića Delnice
178. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže C1, u uvali Čikat na potezu od Haračića do uvale Sv. Marka, Grad Mali Lošinj
177. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje uzgajališta bijele ribe i školjkaša u uvali Kaldonta, otok Cres, Grad Mali Lošinj
176. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže i privezišta ispred autokampa Pušća, Općina Omišalj
175. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje sportsko-rekreacijskog centra na Dunatu, Grad Krk
174. Odluka o razrješenju i imenovanju članice Školskog odbora Osnovne škole 'Klana', Klana
173. Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju
172. Odluka o prihvaćanju Sporazuma o podršci i partnerstvu na provedbi projekta 'Primorsko-goranska županija -prijatelj djece'
171. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje aquaguna na području Vele Plaže, Općina Baška, otok Krk
170. Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru za uzgoj riba u akvatoriju podno Osoršćice, Mali Lošinj
169. Akcijski plan energetske učinkovitosti Primorsko-goranske županije za period 2017.-2019. godine
168. Odluka o sufinanciranju projekta dogradnje zgrade Osnovne škole Čavle
167. Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije
166. Odluka o utvrđivanju projekta 'Golf resort Matalda' projektom od interesa za Primorsko-goransku županiju
165. Zaključak o donošenju Strateškog plana razvoja turizma Kvarnera sa strateškim i operativnim marketing planom 2016.-2020. godine
52. Odluka o zamjeni nekretnina
51. Odluka o prodaji nekretnina
50. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
49. III. Izmjene i dopune Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Kastva
48. Odluka o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Kastva na temelju ugovora
47. Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu
46. II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2016. godinu
45. II. Izmjene i dopune Program gradnje objekata komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2016. godinu
44. II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2016. godinu
43. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća javne ustanove Hrvatski pčelarski Institut
86. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2016. godinu
85. Odluka o imenovanju počasnim građaninom Grada Malog Lošinja
84. Odluka o dodjeli nagrade Grada Malog Lošinja za životno djelo
83. Odluka o dodjeli nagrade Grada Malog Lošinja
82. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra
81. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra
80. Odluka o suosnivanju Lokalne akcijske skupine u ribarstvu
79. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za zaštitu okoliša
78. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za prostorno planiranje
77. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone u 2017. godini
76. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine na području Grada Malog Lošinja
75. Odluka o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina Grada Malog Lošinja
74. Odluka o korištenju sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak ostvaren na području Grada Malog Lošinja za realizaciju kapitalnog projekta Odvodnja otpadnih voda otoka Ilovika (Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sustava odvodnje otpadnih i oborinsk
73. Odluka o korištenju sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak ostvaren na području Grada Malog Lošinja za realizaciju kapitalnog projekta Sanacija rive na Malim Srakanama (Izgradnja i sanacija luka i pristaništa), po Sporazumu o zajedničkom financir
72. Odluka o korištenju sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak ostvaren na području Grada Malog Lošinja za realizaciju kapitalnog projekta Vodovod i odvodnja otoka Unije (Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sustava odvodnje otpadnih i oborinskih vod
71. Odluka o korištenju sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak ostvaren na području Grada Malog Lošinja za realizaciju kapitalnog projekta Sanacija deponija i izgradnja reciklažnog dvorišta s pretovarnom stanicom, po Sporazumu o zajedničkom financira
70. Odluka o korištenju sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak ostvaren na području Grada Malog Lošinja za realizaciju kapitalnog projekta Partnernog uređenja Suska, po Sporazumu o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoja
69. Odluka o korištenju sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak ostvaren na području Grada Malog Lošinja za realizaciju kapitalnog projekta izrade prostorno-planske dokumentacije, po Sporazumu br. 09-I-70130/02- 08 od 2. siječnja 2002. godine
68. Odluka o korištenju sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak ostvaren na području Grada Malog Lošinja za realizaciju kapitalnog projekta Izgradnje rive na Susku (Izgradnja i sanacija luka i pristaništa), po Sporazumu o zajedničkom financiranju kapi
67. Odluka o korištenju sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak ostvaren na području Grada Malog Lošinja za realizaciju kapitalnog projekta Izgradnje poduzetničkog inkubatora, po Sporazumu o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za
66. Odluka o korištenju sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak ostvaren na području Grada Malog Lošinja za realizaciju kapitalnog projekta Biciklistička transverzala Apsyrtides, po Sporazumu o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa
65. Odluka o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra - polaganje cijevi komunalne infrastrukture vodovoda i kanalizacije na otoku Iloviku
64. Odluka o Izmjenama Odluke o stipendiranju učenika
63. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o izradi ciljane Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Mali Lošinj (UPU 9)
62. Odluka o isključivanju iz opće uporabe javnog dobra - puta
61. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Sušak (UPU 23)
60. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Lopari (UPU 17)
59. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Ćunski (UPU 3)
58. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o davanju gradskih stanova i stambenih prostora u najam
40. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2016. godinu
39. Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića 'Fijolica'
38. Odluka o Izmjenama Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Novi Vinodolski
37. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja novog groblja Novi Vinodolski (UPUG5)
59. Odluka o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čavle
58. Odluka o potpunom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa
57. Odluka o stjecanju nekretnina
56. Odluka o prihvaćanju investicije (kapitalnog projekta) Općine Čavle
55. Odluka o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj Općine Čavle
54. Odluka o I. Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora o koncesiji
53. Odluka o I. Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora
52. Odluka o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela stambene zone 'Maršić'
51. Plan razvojnih programa za 2016. godinu i Projekcije za 2017. i 2018. prema II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 2016.
50. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe i obrazovanja u Općini Čavle za 2016. godinu
49. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Čavle za 2016. godinu
48. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu Općine Čavle za 2016. godinu
47. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba iz socijalne skrbi i zdravstva u Općini Čavle za 2016. godinu
46. II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu u Općini Čavle
45. II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
44. II. Izmjene i dopune Proračuna za 2016. i Projekcije za 2017. i 2018. godinu
22. Odluka U.rbroj: 2112-05-02-16-1
46. Prve Izmjene Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2016. godinu
45. II. Izmjene Plana razvojnih programa Općine Omišalj za razdoblje od 2016.-2018. godine
44. Prve Izmjene i dopune Programa javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2016. godinu
43. Druge Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Omišalj za 2016. godinu
42. Druge Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
41. Druge Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
40. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2016. godinu i Projekcija za 2017. i 2018. godinu
32. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Vinodolske općine za razdoblje od 01.01.2016. do 30.06.2016. godine

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr