SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 38. Ponedjeljak, 21. prosinca 2015.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
190. Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u prvom tromjesečju 2016. godine
189. Odluka o davanju suglasnosti na visinu iznosa za povećane troškove obrazovanja u školskoj 2015./ 2016. godini u Glazbenom odjelu pri Osnovnoj školi »Milan Brozović«, Kastav
44. Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Cresa
43. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2016. godinu
42. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
41. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Cresa za 2016. godinu
40. Proračun Grada Cresa za 2016. godinu s Projekcijom za 2017.-2018. godinu
125. Ponovna javna rasprava o Prijedlogu ciljanih izmjena Prostornog plana uređenja Grada Raba
124. Javna rasprava o prijedlogu UPU 48 - trajektna luka Mišnjak
123. Javna rasprava o prijedlogu UPU 17 - Supetarska Draga, UPU 18 - Supetarska Draga, UPU 19 - Supetarska Draga, UPU 20 - Supetarska Draga
122. Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 34 - Uvala Padova III (Banjol)
69. Plan razvoja civilne zaštite na području Općine Baška u 2016. godini
68. Analiza sustava civilne zaštite na području Općine Baška u 2015. godini
67. Plan davanja koncesija za 2016. godinu
66. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
65. Odluka o povjeravanju obavljanja djelatnosti održavanja javne rasvjete
64. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2016. godini
63. Odluka o davanju na privremeno ili povremeno korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Općine Baška
62. Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Baška
61. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2016. godinu
60. Program utroška sredstava boravišne pristojbe u 2016. godini
59. Godišnji program javnih potreba u sportu na području Općine Baška u 2016. godini
58. Godišnji program javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Baška u 2016. godini
57. Godišnji program javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području Općine Baška u 2016. godini
56. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2016. godini
55. Godišnji program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2016. godini
54. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Baška za 2016. godinu
53. Proračun Općine Baška za 2016. i Projekcija za 2017. i 2018. godinu
79. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Jelenje
78. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju socijalno ugroženih učenika srednjih škola i studenata
77. Rješenje Urbroj: 2170/04-04-15-4
76. Odluka o komunalnoj naknadi na području Općine Jelenje
75. Program utroška sredstava šumskog doprinosa Općine Jelenje za 2016. godinu
74. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu
73. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje za 2016. godinu
72. Program godišnjeg održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje tijekom 2016. godine
71. Program javnih potreba u kulturi, obrazovanju i religiji Općine Jelenje u 2016. godini
70. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Jelenje za 2016. godinu
69. Program javnih potreba u sportu Općine Jelenje u 2016. godini
68. Proračun Općine Jelenje za 2016. godinu i Projekcija Proračuna za 2017. i 2018. godinu
67. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Jelenje za 2016. godinu
66. II. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa Općine Jelenje za 2015. godinu
65. II. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu
64. II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje za 2015. godinu
63. II. Izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje tijekom 2015. godine
62. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi, obrazovanju i religiji Općine Jelenje u 2015. godini
61. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Jelenje za 2015. godinu
60. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Jelenje u 2015. godini
59. Izmjene i dopune Proračuna za 2015. godinu
58. Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jelenje za 2016. godinu
57. Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Jelenje za 2016. godinu
56. Odluka o vrijednosti jedinice - boda (B)
23. I. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini
22. I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godiniI. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini
21. I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2015. godinu
20. Odluka o I. Izmjeni i dopuni Proračuna Općine Lopar za 2015. godinu
52. Rješenje o imenovanju ravnateljice Ustanove Dječji vrtić »Cvrčak i mrav«, Tribalj
51. Odluka o prihvaćanju kapitalnih projekata Vinodolske općine
50. Plan razvojnih programa za 2016. godinu i Projekcija za 2017. i 2018. godinu
49. Odluka o izvršavanju Proračuna Vinodolske općine za 2016. godinu
48. Proračun Vinodolske općine za 2016. godinu s Projekcijom za 2017.-2018. godinu
47. I. Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Vinodolske općine za 2015. godinu
46. Izmjene i dopune Proračuna Vinodolske općine za 2015. godinu
46. Program javnih potreba na području društvene brige o djeci, rada s mladima i socijalne skrbi za 2016. godinu u Općini Vrbnik
45. Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjen poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Vrbnik u 2016. godini
44. Program javnih potreba u kulturi za 2016. godinu
43. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
42. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
41. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i kandidacijskih lista grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vrbnik
40. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vrbnik za 2016. godinu
39. Plan razvojnih programa za razdoblje 2016.-2018. godine
38. Projekcija Proračuna za razdoblje od 2016. do 2018. godine
37. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi na području općine Vrbnik
36. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti - dimnjačarskih poslova na području Općine Vrbnik
35. Odluka o usvajanju Strategije - Programa ukupnog razvoja Općine Vrbnik za razdoblje 2015.- 2020. godine
34. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora
33. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima od značaja za Općinu Vrbnik
32. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Vrbnik
31. Izmjene Programa javnih potreba na području društvene brige o djeci, rada s mladima i socijalne skrbi za 2015. godinu u općini Vrbnik
30. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2015. godinu
29. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
28. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
27. Izmjene Plana razvojnih programa za razdoblje 2015.-2017. godine
26. Izmjene i dopune Proračuna za 2015. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr