SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 40. Utorak, 23. prosinca 2014.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
46. Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Cresa
45. Odluka o osnivanju javne ustanove Creski muzej
44. Program potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Cresa za razdoblje 2015.-2017. godine
43. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2015. godinu
42. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
41. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi na području Grada Cresa za 2015. godinu
40. Program javnih potreba u kulturi iz Proračuna Grada Cresa za 2015. godinu
39. Program javnih potreba u sportu za 2015. godinu
38. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Cresa za 2015. godinu
37. Proračun Grada Cresa za 2015. godinu s Projekcijom za 2015.-2017. godinu
78. Ispravak Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Kastva
77. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 10 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake NI-3
76. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Kastav N1-a - UPU 1
75. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2015. godinu
74. Odluka o financiranju javnih potreba u sportu za 2015. godinu
73. Odluka o financiranju javnih potreba u kulturi i ostalim djelatnostima za 2015. godinu
72. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2015. godinu
71. Proračun Grada Kastva za 2015. godinu i Projekcija za 2015. - 2017. godinu
70. II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2014. godinu
69. II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2014. godinu
68. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2014. godinu
67. II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2014. godinu i Projekcija za 2015.-2016. godinu
68. Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2014. godinu
67. Odluka o I. Izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
66. Odluka o I. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini
65. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za razvoj
64. Odluka o izboru osobe za povjeravanje komunalnih poslova - održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Krka
63. Odluka o donošenju Izmjena Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311)
62. Odluka o donošenju Izmjena Detaljnog plana uređenja dijela poslovne »Zone 29« na predjelu Sv. Petar u gradu Krku
61. Odluka o zaduživanju
60. Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna Grada Krka za 2014. godinu
59. Odluka o I. Izmjeni i dopuni Plana razvojnih programa Grada Krka za razdoblje 2014. - 2016. godine
58. Odluka o I. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2014. godinu
36. Program financiranja javnih potreba društvenih djelatnosti Općine Lokve za 2015. godinu
35. Program javnih potreba Općine Lokve u sportu za 2015. godinu
34. Odluka o financiranju Socijalnog programa za područje Općine Lokve u 2015. godini
33. Program javnih potreba Općine Lokve u kulturi za 2015. godinu
32. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu
31. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2015. godini
30. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini
29. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini
28. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Lokve za 2015. godinu
27. Proračun za 2015. godinu i Projekcija za 2016. i 2017. godinu
26. II. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini
25. II. Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini
24. Odluka o Drugim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2014. godinu
35. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini
34. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini
33. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Lopar za 2015. godinu
32. Plan razvojnih programa za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu
31. Proračun za 2015. godinu i Projekcija Proračuna za 2016. i 2017. godinu
30. I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini
29. I. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini
28. I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2014. godinu
27. Odluka o I. Izmjeni i dopuni Proračuna Općine Lopar za 2014. godinu
50. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
49. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
48. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2015. godinu
47. Proračun Općine Matulji za 2015. i Projekcija za 2016.-2017.
63. Odluka o određivanju službenika za informiranje
62. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka i članova s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Punat za 2015. godinu
61. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Punat za 2015. godinu
60. Program javnih potreba razvoja civilnog društva na području Općine Punat u 2015. godini
59. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu na području Općine Punat u 2015. godini
58. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Punat u 2015. godini
57. Program javnih potreba u sportu na području Općine Punat u 2015. godini
56. Program javnih potreba u kulturi na području Općine Punat u 2015. godini
55. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Punat u 2015. godini
54. Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Punat u 2015. godini
53. Plan razvojnih programa Općine Punat za razdoblje 2015. - 2017. godine
52. Proračun Općine Punat za 2015. godinu i projekcije za 2016. - 2017. godinu
51. Program Izmjena i dopuna Programa gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini
50. Program Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
49. 1. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2014. godinu
48. 1. Izmjena i dopuna Plana proračuna Općine Punat za 2014. godinu i projekcije za 2015. - 2016.godinu
47. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat
46. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova
45. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića »Lastavica«
44. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Punat
43. Odluka o I. izmjeni i dopuni Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna UPU 3 - građevinsko područje naselja N1 - centralno naselje Punat
42. Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za naselje Stara Baška
48. Odluka o socijalnoj skrbi Općine Ravna Gora
47. Odluka o donošenju Drugih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora
46. Program javnih potreba u vatrozaštiti za 2015. godinu
45. Program javnih potreba u školstvu za 2015. godinu
44. Program javnih potreba u sportu za 2015. godinu
43. Program javnih potreba u provođenju socijalnog programa za 2015. godinu
42. Program javnih potreba u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2015. godinu
41. Program javnih potreba u kulturi za 2015. godinu
40. Druga Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za 2014. godinu
39. Prva Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u provođenju socijalnog programa za 2014. godinu
38. Druga Izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2014. godinu
37. Prva Izmjena i dopuna utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014. godinu
36. Druga Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
35. Druga Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
34. Odluka o Drugoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Ravna Gora za 2014. godinu
43. Plan razvojnih programa za 2015. godinu i Projekcija za 2016. i 2017. godinu
42. Odluka o izvršavanju Proračuna Vinodolske općine za 2015. godinu
41. Proračun Vinodolske općine za 2015. godinu s Projekcijom za 2016.-2017. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr