SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 38. Petak, 12. prosinca 2014.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
199. Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada Primorsko-goranske županije u 2014. godini
51. Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za sanjkanje na području Grada Delnica
70. Plan prijma u službu u 2015. godini
69. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2015. godinu
68. Program utroška boravišne pristojbe u 2015. godini
67. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Baška za 2015. godinu
66. Proračun Općine Baška za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu
65. II. Izmjene i dopune Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2014. godinu
64. II. Izmjene i dopune Programa utroška boravišne pristojbe u 2014. godini
63. II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Baška za razdoblje od 2014.- 2016. godine
62. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Baška za 2014. godinu s Projekcijom za 2015. i 2016. godinu
76. Odluka o izradi usklađenja Prostornog plana uređenja Općine Čavle sa Zakonom o prostornom uređenju
75. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća Općine Čavle za 2015. godinu
74. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Čavle za 2015. godinu
73. Program javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe i obrazovanja u Općini Čavle za 2015. godinu
72. Program javnih potreba u kulturi Općine Čavle za 2015. godinu
71. Program javnih potreba u sportu Općine Čavle za 2015. godinu
70. Program javnih potreba iz socijalne skrbi i zdravstva u Općini Čavle za 2015. godinu
69. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini u Općini Čavle
68. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
67. Proračun Općine Čavle za 2015. i Projekcije za 2016. i 2017. godinu
69. Odluka Ur.broj: 2142-04-01-14-4
65. Pravilnik o Izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fužine
44. Program javnih potreba u sportu Općine Jelenje u 2015. godini
43. Program javnih potreba u kulturi, obrazovanju i religiji Općine Jelenje u 2015. godini
42. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje za 2015. godinu
41. Program godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje tijekom 2015. godine
40. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Jelenje za 2015. godinu
39. Odluka o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Jelenje
38. Odluka o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Jelenje
37. Odluka Ur.broj: 2170/04-04-14-21
36. Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda za područje općine Jelenje
35. Odluka o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jelenje
34. Odluka o davanju na korištenje prostora, sportskih građevina i sportskih terena na području Općine Jelenje za potrebe udruga, političkih stranaka i lokalne samouprave
33. II. Izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje tijekom 2014. godine
32. II. Izmjene Programa javnih potreba u sportu Općine Jelenje u 2014. godini
31. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji Općine Jelenje u 2014. godini
30. II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje za 2014. godinu
29. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Jelenje za 2014. godinu
28. Odluka o dopuni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
27. Izmjena i dopuna Odluke o socijalnoj skrbi Općine Jelenje
26. Odluka o izradi 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jelenje
25. Odluka o izvršavanju Proračuna za 2015. godinu
24. Obrazloženje Proračuna Prijedloga 2. Izmjena i dopuna Proračuna za 2014. godinu
23. Proračun Općine Jelenje za 2015. godinu i Projekcija Proračuna za 2016. i 2017. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr