SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 23. Četvrtak, 31. srpnja 2014.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
150. Odluka o određivanju troškova školovanja kandidata stranih državljana iz zemalja izvan EU u školskoj godini 2014./2015. u Prvoj riječkoj hrvatskoj gimnaziji, Rijeka
149. Odluka o davanju suglasnosti na visinu iznosa za povećane troškove obrazovanja u školskoj 2014./2015. godini u Prirodoslovnoj i grafičkoj školi Rijeka,
148. Odluka o davanju suglasnosti na visinu iznosa za povećane troškove obrazovanja u školskoj 2014./2015. godini u Obrtničkoj školi, Opatija
147. Odluka o davanju suglasnosti na visinu iznosa za povećane troškove obrazovanja u školskoj 2014./2015. godini u Školi za primijenjenu umjetnost u Rijeci,
146. Odluka o davanju suglasnosti na visinu iznosa za povećane troškove obrazovanja u školskoj 2014./2015. godini u Medicinskoj školi u Rijeci, Rijeka
145. Odluka o davanju suglasnosti na visinu iznosa za povećane troškove obrazovanja u školskoj 2014./2015. godini u Glazbenoj školi Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, Rijeka
144. Odluka o određivanju troškova školovanja kandidata stranih državljana iz zemalja izvan EU u školskoj godini 2014./2015. u Pomorskoj školi, Bakar
143. Odluka o određivanju troškova školovanja kandidata stranih državljana iz zemalja izvan EU u školskoj godini 2014./2015. u Medicinskoj školi, Rijeka
142. Poslovnik o radu župana Primorsko-goranske županije
48. Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Dramalj centar
47. Odluku o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području grada Crikvenice
46. Odluku o II. izmjeni i dopuni Odluke o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Crikvenica centar
37. Odluka o II. izmjeni i dopuni Odluke o visini jedinične zakupnine za poslovni prostor u vlasništvu Grada Delnica
43. Pravilnik za provedbu Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća
42. Pravilnik za provedbu programa Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama Zelena energija u mom domu
40. Odluku o donošenju plana gospodarenja otpadom grada Opatije za razdoblje 2014. - 2019. godine
39. Odluku o priključenju na komunalne vodne građevine na području Grada Opatije
38. Odluka o Savjetu mladih Grada Opatije
37. Odluka o prihvaćanju teksta povelje o suradnji i prijateljstvu grada Zakopane i grada Opatije
50. Zaključak o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Raba za 2013. godinu
49. Odluka o dodjeli besplatnih udžbenika učenicima Osnovne škole Ivana Rabljanina Rab s područja Grada Raba za školsku godinu 2014./2015.
48. Izmjena poslovnika Gradskog vijeća Grada Raba
47. Odluka o prodaji nekretnine u suvlasništvu Grada Raba
41. III. Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška u 2014. godini
10. Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekta 'Zelena energija u mom domu za 2014. godinu'
50. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Općine Dobrinj
49. Odluka o određivanju službenika za informiranje
48. Odluka o ostvarivanju prava na pristup informacijama
47. Odluka o dodjeli javnog priznanja Općine Dobrinj za 2014. godinu
46. Odluka o dodjeli javnog priznanja Općine Dobrinj za 2014. godinu
45. Odluka o dodjeli javnog priznanja Općine Dobrinj za 2014. godinu
19. Etički kodeks službenika i namještenika Općine Jelenje
18. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine na području Općine Jelenje
17. Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Jelenje
49. I. Izmjena i dopuna Plana prijma u službu u Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu
35. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Matulji
34. Odluka o izradi Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja 7 Stambene zone 'Puhari'
33. Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Matulji
32. I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrstrukture za 2014. godinu
31. 1. Izmjene i dopune proračuna za 2014. i projekcije za 2015. - 2016. g.
26. Pravilnik o pravima iz službe - radnog odnosa zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat
25. Odluka o izgledu montažnih objekata-kioska
24. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat
23. Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Punat
2. Odluka o načinu plaćanja i visini cijena javne usluge prikupljanja miješanoga komunalnog otpada za korisnike usluga gospodarstvo
1. Odluka o načinu plaćanja i visini cijena javne usluge prikupljanja miješanoga komunalnog otpada za korisnike usluga kućanstva
1. Odluka o Izmjenama i dopunama općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr