SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 49. Petak, 20. prosinca 2013.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
210. Ispravak Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za sanaciju i gospodarsko korištenje privezišta - rive u Gonaru ispred restorana More, Grad Rab
121. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi
120. Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Crikvenice
119. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta
118. Odluka o statusnim promjenama i usklađivanju djelatnosti KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o. i KTD Ivanj d.o.o.
117. II. Izmjena Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje GKTD 'Murvica' d.o.o. Crikvenica
116. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju
115. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na IV. Izmjene i dopune Gradske knjižnice Crikvenica
114. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na VI. Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Zvonka Cara Crikvenica
113. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na VIII. Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora Crikvenica
112. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju javne ustanove Gradska knjižnica Crikvenica
111. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Muzeja Grada Crikvenice
110. Plan mreže dječjih vrtića na području Grada Crikvenice
109. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
108. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
107. II. Izmjene i dopune Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju boravka turista na području Grada Crikvenice za 2013. godinu
106. II. Izmjene Programa utroška spomeničke rente za 2013. godinu
105. II. Izmjene Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Crikvenice za 2013. godinu
104. II. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Crikvenice za 2013. godinu
103. II. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2013. godinu s projekcijama za 2014. i 2015. godinu
102. Odluka o II. Izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Crikvenice za 2013. godinu
101. II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Crikvenice za 2013. godinu s projekcijama za 2014. i 2015. godinu
87. Program gradnje komunalnih vodnih građevina za 2014. godinu
86. Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Dobrinj za 2014. godinu
85. Godišnji Program turizma i gospodarstva na području općine Dobrinj u 2014. godini
84. Godišnji Program zaštite i spašavanja na području općine Dobrinj u 2014. godini
83. Godišnji Program javnih potreba socijalne zaštite na području općine Dobrinj u 2014. godini
82. Godišnji Program javnih potreba u zdravstvu na području općine Dobrinj u 2014. godini
81. Godišnji Program javnih potreba u obrazovanju na području općine Dobrinj u 2014. godini
80. Godišnji Program javnih potreba u sportu na području općine Dobrinj u 2014. godini
79. Godišnji Program javnih potreba u kulturi na području općine Dobrinj u 2014. godini
78. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini
77. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini
76. Program rashoda predstavničkih i izvršnih tijela na području Općine Dobrinj u 2014. godini
75. Opće javne usluge na području Općine Dobrinj u 2014. godini
74. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Dobrinj za 2014. godinu
73. Proračun za 2014. godinu i Projekcije za 2015.- 2016. godinu
72. Odluka o usvajanju Strateškog plana Općine Dobrinj za razdoblje 2014.-2016. godine
71. Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta ugradnjom asfalt-betona vrućim postupkom na području općine Dobrinj
70. Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih djelatnosti dezinsekcije, deratizacije i zaštite bilja
69. Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području općine Dobrinj
68. Odluka o izradi registra nerazvrstanih cesta na području općine Dobrinj
67. Odluka o prijenosu poslovnih udjela Općine Dobrinj koje drži u Ponikve Usluga d.o.o. na nove članove
67. Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2014. godinu
66. Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti za 2014. godinu
65. Program javnih potreba u kulturi za 2014. godinu
64. Program javnih potreba u sportu za 2014. godinu
63. Program javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi za 2014. godinu
62. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
61. Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
60. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kostrena za 2014. godinu
59. Proračun Općine Kostrena za 2014. godinu i Projekcije za 2015. i 2016. godinu
58. Odluka o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kostrena
57. Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti održavanja horizontalne i vertikalne prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama na području Općine Kostrena
56. Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Kostrena
55. Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih hortikulturno neuređenih zelenih površina na području Općine Kostrena
54. Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Kostrena
53. Odluka o Drugim Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
52. Odluka o Drugim Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
86. Odluka o prijenosu poslovnih udjela Općine Punat koje drži Ponikve Usluga d.o.o. na nove članove
85. Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj
84. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Punat
83. Odluka o stavljanju van snage Odluke o visini sredstava koja nositelji prava na nekretninama osiguravaju za katastarsku izmjeru dijela katastarskih općina Punat i Stara Baška
82. Odluka o pristupanju Energetskoj zadruzi otok Krk
81. Odluka o usvajanju Analize stanja turizma Općine Punat
80. Srednjoročni (trogodišnji) Plan davanja koncesija na području općine Punat za razdoblje od 2014. do 2016. godine
79. Godišnji Program javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju, socijalnoj skrbi, građanskoj prevenciji i zdravstvu na području Općine Punat u 2014. godini
78. Godišnji Program javnih potreba u kulturi, sportu i radu udruga na području Općine Punat u 2014. godini
77. Plan razvojnih programa Općine Punat za razdoblje 2014.-2016. godine
76. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Punat za 2014. godinu
75. Plan Proračuna Općine Punat za 2014. godinu i Projekcije za 2015.-2016. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr