SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 40. Petak, 8. studenog 2013.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
179. Odluka o imenovanju glavnog urednika Službenih novina Primorsko-goranske županije
178. Zaključak o imenovanju glavnog urednika Službenih novina Primorsko-goranske županije
177. Ispravak Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu
45. Odluka o visini naknade članova Gradskog vijeća, članova radnih tijela Gradskog vijeća i predsjednika Vijeća mjesnih odbora Grada Bakra (pročišćeni tekst)
44. Odluka o izborima članova vijeća mjesnih odbora Grada Bakra (pročišćeni tekst)
43. Poslovnik Gradskog vijeća Grada Bakra (pročišćeni tekst)
42. Statut Grada Bakra (pročišćeni tekst)
64. Odluka o osnivanju i imenovanju članova Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Delnice
64. Odluka o izboru članova Odbora za turizam, gospodarski razvoj i zaštitu potrošača
63. Odluka o izboru članova Odbora za komunalne poslove, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
62. Odluka o izboru članova Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb, ravnopravnost spolova i osobe treće životne dobi
61. Odluka o izboru članova Odbora za brigu o djeci, mladima, odgoju i osnovnom obrazovanju
60. Odluka o izboru članova Odbora za sport i tjelesnu kulturu
59. Odluka o izboru članova Odbora za kulturu i tehničku kulturu
58. Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Kastva
57. Izmjena i dopuna Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Kastva
56. Izmjena i dopuna Odluke o porezima
55. Zaključak o izmjenama priloga Odluke o područjima, granicama i sjedištima mjesnih odbora na području Grada Kastva
54. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Vladimir Nazor Kastav
67. Odluka o izradi II. Izmjena Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski
66. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi III. Ciljanih izmjena Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski
65. Plan razvojnih programa Grada Novi Vinodolski za 2013. - 2015. g.
64. III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2013. godinu
155. Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2013. godinu
154. Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka
153. Odluka o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih površina na temelju ugovora na području Grada Rijeke
152. Odluka o osnivanju prava građenja na zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke
151. Izmjene i dopune Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2013. god. u 2013. godini
150. Izmjene i dopune Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2013. godinu
149. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini
148. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
147. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2013. godinu
146. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2013. godinu
145. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2013. godinu
144. Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu
143. Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu
142. Odluka o imenovanju predsjednice i članova Odbora za javna priznanja Grada Rijeke
80. Odluka o isključenju iz statusa javnog dobra u općoj uporabi
79. Odluka o donošenju UPU 9 - Draga Bašćanska - jug (N4-2)
78. Odluka o donošenju UPU 8 - Draga Bašćanska - sjever (N4-1)
77. Odluka o donošenju UPU 7 - Batomalj - jug (N3-2)
76. Odluka o donošenju UPU 6 - Batomalj - sjever (N3-1)
75. Odluka o donošenju UPU 5 - Jurandvor - zapad (N2)
74. Odluka o donošenju UPU 4 - Jurandvor - jug (N2)
73. Odluka o donošenju UPU 3 - Jurandvor - sjever (N2)
72. Odluka o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine
71. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli stipendija učenicima i studentima
70. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Baška
69. Odluka o grobljima
68. Odluka o osnivanju trgovačkih društava
67. Javna rasprava o prijedlogu Detaljnog plana uređenja - DPU - 2 - groblja i proširenja groblja (G3) u naselju Batomalj
66. Ponovna javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja UPU 10 - zona poslovne namjene Baška (K)
64. Odluka o usvajanju Interdisciplinarne strategije nulte emisije stakleničkih plinova za integrirani održivi razvoj otoka Krka
63. Odluka o prihvaćanju prijedloga statusnih promjena PONIKVE d.o.o.
62. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine
61. Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Dobrinj
60. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnog odbora Šilo, Mjesnog odbora Dobrinj i Mjesnog odbora Županje
59. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendijama Općine Dobrinj
58. Izmjene Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013. godinu
57. I. izmjene Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Dobrinj u 2013. godini
56. II. izmjene Programa turizma i gospodarstva na području Općine Dobrinj u 2013. godini
55. .I. izmjene Programa javnih potreba zaštite i spašavanja na području Općine Dobrinj u 2013. godini
54. I. izmjene Programa javnih potreba socijalne zaštite na području Općine Dobrinj u 2013. godini
53. II. izmjene Programa javnih potreba u obrazovanju na području Općine Dobrinj u 2013. godini
52. II. izmjene Programa javnih potreba u sportu na području Općine Dobrinj u 2013. godini
51. II. izmjene Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Dobrinj u 2013. godini
50. II. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dobrinj u 2013. godini
49. II. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Dobrinj u 2013. godini
48. I. izmjene Programa rashoda predstavničkih i izvršnih tijela na području općine Dobrinj u 2013. godini
47. II. izmjene Programa općih javnih usluga na području Općine Dobrinj u 2013. godini
46. II. izmjene Proračuna Općine Dobrinj za 2013. godinu
65. Izmjene i dopune Plana prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat za 2013. godinu
64. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju građevina na komunalne vodne građevine
63. Odluka o prihvaćanju prijedloga statusnih promjena PONIKVE d.o.o.
62. Odluka o namjeni sredstava deponiranih kod HBOR-a
61. Odluka o izradi UPU 9 - građevinsko područje naselja N2 - Stara Baška sa pripadajućim građevinskim područjem sportsko-rekreacijske namjene R7a
60. Odluka o izradi ciljanih Izmjena i dopuna UPU 6 - građevinsko područje ugostiteljsko turističke namjene T2a/T3a s pripadajućim građevinskim područjima sportsko-rekreacijske namjene R6b
59. Odluka o izradi ciljanih Izmjena i dopuna UPU 3 - građevisnko područje naselja N1 - Centralno naselje Punat
58. Odluku o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat
57. 1. Izmjena i dopuna plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini
56. 1. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini
55. 1. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godine
54. 1. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za razdoblje 2013.-2015.godine
53. 1. Izmjena i dopuna Plana Proračuna Općine Punat za 2013. godinu i projekcije za 2014.- 2015. godinu
64. Odluka o izboru Odbora za zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša i energetske učinkovitosti
63. Odluka o izboru Odbora za socijalnu skrb i primarnu zdravstvenu zaštitu
62. Odluka o izboru Odbora za prostorno i urbanističko planiranje, uređenje naselja i stanovanja
61. Odluka o izboru Odbora za hrvatske branitelje Domovinskog rata i članove njihovih obitelji
60. Odluka o izboru Odbora za sport
59. Odluka o izboru Odbora za proračun i financije
58. Odluka o izboru Odbora za apliciranje i praćenje projekata financiranih iz fondova Europske unije
57. Odluka o izboru Odbora za predškolski odgoj i osnovnoškolsko obrazovanje
56. Odluka o izboru Odbora za međuopćinsku i međunarodnu suradnju
55. Odluka o izboru Odbora za kulturu
54. Odluka o izboru Odbora za gospodarstvo, razvoj poduzetništva i zaštitu potrošača
53. Odluka o razrješenju i imenovanju članova Odbora za statutarno - pravna pitanja
52. Odluka o razrješenju i imenovanju članova Odbora za izbor i imenovanje
51. Odluka o protokolu polaganja vijenaca, cvijeća i paljenju svijeća na groblju Viškovo
50. Odluka o mjestima i prigodama za isticanje zastave

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr