SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 30. Petak, 6. rujna 2013.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
72. Odluka o stjecanju dionica društva JADRAN d.d. za hotelijerstvo i turizam Crikvenica pretvaranjem potraživanja u udjele u kapitalu trgovačkog društva i otpisu dijela potraživanja
39. Rješenje o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika
38. Odluka o osnivanju i imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga
37. Odluka o visini iznosa Pomoći za nabavu opreme za novorođenče
35. Izmjena Pravilnika o pravima iz službe - radnog odnosa zaposlenih u Gradskoj upravi Grada Krka
34. Odluka o razrješenju člana i imenovanju članice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« Krk
33. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311)
88. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Komisije za provedbu javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Malog Lošinja
87. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Komisije za poslovne prostore
86. Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu potpora za poljoprivredu, obrt, malo i srednje poduzetništvo
85. Odluka o imenovanju predsjednice i članova Savjeta za turizam
84. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj
83. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za kulturu i prosvjetu
82. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za sport
81. Odluka o imenovanju predsjednice i članova Savjeta za zdravstvo
80. Odluka o imenovanju predsjednice i članova Savjeta za obitelj i međugeneracijsku solidarnost
79. Odluka o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
78. Odluka o imenovanju članova Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
77. Odluka o imenovanju Povjerenstva za imenovanje naselja, ulica i trgova na području Grada Malog Lošinja
76. Odluka o imenovanju predsjednice i članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova
75. Odluka o imenovanju predsjednice i članova Odbora za socijalnu zaštitu građana
74. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Komisije za unapređivanje i razvitak manjih mjesta
73. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Komisije za provedbu javnog natječaja za raspolaganje gradskim nekretninama
72. Odluka o imenovanju predsjednice i članova Ocjenjivačkog suda Grada Malog Lošinja
71. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju
70. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora za prostorno planiranje
69. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora za zaštitu okoliša
68. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora za gospodarstvo i razvoj
67. Odluka Javne vatrogasne postrojbe Grada Mali Lošinj
66. Odluka o imenovanju Upravnog vijeća Lošinjskog muzeja
65. Odluka o imenovanju Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Mali Lošinj
64. Odluka o imenovanju Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Cvrčak« Mali Lošinj
39. Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti
36. Odluka o dodjeli nagrade Općine Klana Marijani Mrvčić
35. Odluka o dodjeli nagrade Općine Klana Ivici Baraku
34. Odluka o dodjeli nagrade Općine Klana Antonu Simčiću
33. Odluka o dodjeli nagrade učeniku generacije OŠ Klana Janu Gržinčiću
32. Odluka o dodjeli nagrade učenici generacije OŠ Klana Andrei Knežević
31. Zaključak o imenovanju mrtvozornika na području Općine Klana
30. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Klana
41. Odluka o imenovanju direktora komunalnog društva »Lokvarka« d.o.o.
40. Odluka o razrješenju direktora komunalnog društva »Lokvarka« d.o.o.
39. Plan pozivanja Stožera zaštite i spašavanja Općine Lokve
38. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Lokve
37. Odluka o agrotehničkim mjerama te uređenju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine Lokve
36. Odluka o imenovanju Odbora za dodjelu priznanja Općine Lokve
35. Odluka o imenovanju Odbora za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i graditeljstvo Općine Lokve
34. Odluka o imenovanju Odbora za sport i kulturu Općine Lokve
33. Odluka o imenovanju Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb Općine Lokve
32. Odluka o imenovanju Odbora za odgoj i školstvo Općine Lokve
31. Odluka o imenovanju Odbora za gospodarski razvoj, turizam i MSP Općine Lokve
30. Odluka o imenovanju Odbora za komunalne djelatnosti i promet Općine Lokve
29. Odluka o imenovanju Odbora za proračun i financije Općine Lokve
28. Odluka o imenovanju Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općine Lokve
20. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU turističke zone uv. Crikvena Dražica
19. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Lopar
18. Plan nabave za 2013. godinu
65. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
64. II. izmjene i dopune plana malih nabava bagatelne nabave procijenjene vrijednosti do 70.000,00 kn za 2013. godinu
63. II. izmjene i dopune plana javne nabave Općine Vinodolske općine za 2013. godinu
62. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nakandi za rad Zamjenika načelnika Općine Vinodolske općine
61. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o plaći Općinskog načelnika Općine Vinodolske općine
60. Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu načelnika
59. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora za promet, izgradnju i održavanje prometnica
58. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora za protupožarnu i civilnu zaštitu, zaštitu i spašavanje
57. Odluka o imenovanju predsjednika i članova povjerenstva za procjenu štete od elemetarnih nepogoda
56. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora za ravnopravnost spolova
55. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora za dodjelu priznanja
54. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora za međuopćinsku i međunarodnu suradnju
53. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora za mjesnu samoupravu
52. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora za prostorno planiranje i zaštitu okoliša
51. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora za gospodarstvo i poduzetništvo
50. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora za proračun i financije
49. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora za statutarno-pravna pitanja
48. Odluka o osnivanju novih stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Općine Vinodolske općine
47. Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Vinodolske općine (pročišćeni tekst)
46. Statut Općine Vinodolske općine (pročišćeni tekst)
45. Odluka o uvođenju, visini obračuna i naplati naknade za razvoj
44. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu
43. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr