SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 30. Petak, 6. rujna 2013.
OPĆINA KLANA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

31.

Na temelju članka 35. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 150/11), članka 190. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/ 12), članka 30. Statuta Općine Klana (»Službene novine PGŽ« broj 18/13) Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj dana 12. kolovoza 2013. godine donosi sljedeći

ZAKLJUČAK
O IMENOVANJU MRTVOZORNIKA NA
PODRUČJU OPĆINE KLANA

Predlaže se Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije da se za područje Općine Klana kao mrtvozornici koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove imenuju:

-Alen Malašević, dr. med.

-Dejan Ivošević, dr. med.

-Jelena Sironić - Hreljanović, dr. med.

-Doc.dr.sc. Sanja Štifter, dr. med.

-Biserka Rubeša-Svetić, dr. med.

Klasa: 021-01/13-01/30

Ur.broj: 2170-06-13-01-01

Klana, 12. kolovoza 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Slavko Gauš

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=851&mjesto=51217&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr