SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 19. Petak, 19. travnja 2013.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
45. Izmjena i dopuna plana prijama u službu za 2013. godinu
11. Odluka o donošenju II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Čabra
36. Javni poziv za provedbu postupka ozakonjenja zgrada na području Grada Novog Vinodolskog
35. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Novi Vinodolski
34. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Novi Vinodolski
33. Odluka o povjeravanju ugovornog obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Novi Vinodolski
32. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine
31. Odluka o donošenju I. Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski
30. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Kargač
29. Odluka o donošenju ciljanih Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski
90. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području grada Rijeke
89. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2013. godini
88. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja rashoda osnovnih škola Grada Rijeke u 2013. godini
87. Odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage Provedbenog urbanističkog plana dijela gradske četvrti Pehlin - Rujevica
86. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambenog područja Martinkovac
85. Odluka o izmjenama Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja stambenog područja Drenova-Bok
84. Odluka o izmjenama Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja stambenog područja Rujevica
83. Odluka o davanju prethodne suglasnosti KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. za zaduženje kod Europske banke za obnovu i razvoj radi dogradnje sustava javne odvodnje otpadnih voda s pratećim radovima na vodovodnoj mreži
82. Odluka o osnivanju Poduzetničke zone Bodulovo
81. Odluka o davanju na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima kulture u vlasništvu Grada Rijeke
80. Odluka o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora
79. Odluka o zakupu poslovnog prostora
78. Odluka o isticanju kandidature Grada Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine
77. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća javne ustanove Art-kino
20. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica za 2013. godinu
19. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
18. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
17. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2013. godinu
23. Pravilnik o ostvarivanju poticaja za poljoprivrednu proizvodnju na području Općine Matulji
10. Odluka o pokriću manjka prihoda na kraju 2012. godine
9. Izmjene i dopune Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Mrkopalj
8. Izmjene i dopune Statuta Općine Mrkopalj
7. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2012. godinu
6. I. Izmjene i dopune Proračuna za 2013. godinu i Projekcija Proračuna za 2014. i 2015. godinu
23. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja općine Omišalj
22. Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Omišalj
21. Ponovna javna rasprava o prijedlogu Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja 2-Njivice
25. Statut Općine Punat
24. Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Punat
23. Izmjene i dopune Plana prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat za 2013. godinu
34. Odluka o dodjeli Plakete - Zahvalnice Vinodolske općine
33. Odluka o dodjeli Plakete - Zahvalnice Vinodolske općine
32. Odluka o dodjeli Plakete - Zahvalnice Vinodolske općine
31. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Vinodolske općine
30. Odluka o dodjeli Nagrade Vinodolske općine za životno djelo
29. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Vinodolske općine
28. Izvješće o izvršenju Godišnjeg programa održavanja objekata komunalne infrastrukture na području Vinodolske općine za 2012. godinu
27. Izvješće o izvršenju Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu na području Vinodolske općine
26. Odluka o davanju koncesije - o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti - prijevoza pokojnika

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr