SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 13. Subota, 30. ožujka 2013.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
19. Odluka o područjima, granicama i sjedištima mjesnih odbora na području Grada Kastva
18. Statutarna Odluka o osnivanju Mjesnih odbora
17. Izmjene i dopune Statuta Grada Kastva
16. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
15. Odluka o mjestima na kojima se može obavljati prodaja robe izvan prodavaonica na području Grada Kastva
14. Izvještaj gradonačelnika Grada Kastva za razdoblje srpanj - prosinac 2012.
13. .Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2013. godinu
12. I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2013. godinu
11. I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2013. godinu
10. Odluka o usvajanju Strateškog programa održivog razvoja poljoprivrede Grada Krka.
9. Odluka o dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
8. Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka;
7. Izmjene i dopune Statuta Grada Krka;
26. Odluka o dodjeli Plakete Grada Raba, VRELO d.o.o
25. Odluka o dodjeli Plakete Grada Raba, Sekcija LIMENE GLAZBE DVD-a Rab
24. Odluka o dodjeli Plakete Grada Raba, JOSIP SEMITEKOLO
23. Odluka o dodjeli Plakete Grada Raba, IVICA HODAK
22. Odluka o dodjeli Plakete Grada Raba, ITALO RIGHI
21. Odluka o dodjeli Plakete Grada Raba, general ANTE GOTOVINA
20. Odluka o dodjeli Plakete Grada Raba, DRAGAN ANDRIĆ
19. Odluka o dodjeli Plakete Grada Raba, DARKO POLDAN
18. Vodovod Senj imenov. i razrj. člana NO (2013.)
17. ODLUKA O DONOŠENJU UPU 16 - Mundanije
16. ODLUKA O DONOŠENJU UPU 15 - Mundanije
15. Izvješće o ostvarenju Programa održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2012.
14. Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2012.
13. Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog Vijeća Grada Raba
12. Izmjene i dopune Statuta Grada Raba
20. Odluka o kriterijima, uvjetima i proceduri otpisa potraživanja i obveza Općine Čavle
19. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Čavle
18. Odluka o porezima Općine Čavle
17. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Čavle
16. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Čavle
15. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Čavle za 2013. godinu
14. .I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu Općine Čavle za 2013. godinu
13. I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini u Općini Čavle
12. I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
11. Odluka o godišnjem obračunu Proračuna Općine Čavle za 2012. godinu
10. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čavle za 2012. godinu
36. Odluka o dodjeli povelje Općine Fužine Ivanki Petrovski
35. Odluka o dodjeli povelje Općine Fužine Davoru Trs
34. Odluka o dodjeli povelje Općine Fužine Ivanki Frković
33. Odluka o dodjeli povelje Općine Fužine Marici Štimac
32. Odluka o dodjeli povelje Općine Fužine Elviri Burić
31. Odluka o dodjeli povelje Općine Fužine Veri Maras Polić
30. Odluka o dodjeli povelje Općine Fužine Pierpaolu Blasich
29. Odluka o dodjeli povelje Općine Fužine Alenu Pleše
28. Odluka o dodjeli godišnje nagrade Vinku Rački
27. Odluka o dodjeli godišnje nagrade Nedjeljki Herman
26. Odluka o dodjeli nagrade za životno djelo Mariji Lisac
25. Zaključak o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o reguliranju međusobnih prava i obveza vezanih za uređenje zemljišta obuhvaćeno zonom T 2-2 i UGOVOR
24. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Fužine
23. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Općine Fužine
22. Odluka o I. Izmjeni i dopuni Programa javnih potreba Općine Fužine u školstvu za 2013. godinu
21. Odluka o I. Izmjeni i dopuni Programa javnih potreba Općine Fužine humanitarnih i drugih društvenih udruga za 2013. godinu
20. Odluka o I. Izmjeni i dopuni Programa javnih potreba Općine Fužine u sportu za 2013. godinu
19. Odluka o I. Izmjeni i dopuni Programa javnih potreba Općine Fužine u kulturi za 2013. godinu
18. Odluka o I. Izmjeni i dopuni Socijalnog programa Općine Fužine za 2013. godinu
17. Odluka o I. Izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine za 2013. godinu
16. Odluka o I. Izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine za 2013. godinu
15. Odluka o I. Izmjeni i dopuni Proračuna Općine Fužine za 2013. godinu
14. Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba Općine Fužine humanitarnih i drugih društvenih udruga za 2012. godinu
13. Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba Općine Fužine u sportu za 2012. godinu
12. Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba Općine Fužine u kulturi za 2012. godinu
11. Izvješće o ostvarenju Socijalnog programa Općine Fužine za 2012. godinu
10. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine tijekom 2012. godine
9. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine tijekom 2012. godine
8. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za razdoblje 01.01. do 31.12.2012. godine
10. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Jelenje
9. Izmjene i dopune Statuta Općine Jelenje
15. Odluka o usvajanju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Klana
14. Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Klana
13. Odluka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika u razdoblju od 01. srpnja do 31. prosinca 2012. godine
12. Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2012. godinu
11. Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2012. godinu
10. Godišnji obračun Proračuna Općine Klana za 2012. godinu
12. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca
9. Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Lopar
8. Statut Općine Lopar
7. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
6. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
5. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Mrkopalj
4. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisne liste zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Mrkopalj
19. Izvješće o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini sa izvješćem o izvršenju Plana
18. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini sa izvješćem o izvršenju Plana
17. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini sa Izvješćem o izvršenju Programa
16. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini sa Izvješćem o izvršenju Programa
15. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. godini sa Izvješćem o izvršenju Programa
14. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. godini sa Izvješćem o izvršenju Programa
13. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Punat za 2012. godinu
12. Odluka o raspodjeli rezultata - sredstava viška prihoda 2012. godine
11. Odluka o prihvaćanju godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Punat za razdoblje 01.01.2012.- 31.12.2012. godine
10. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Punat za razdoblje 01.01.2012. - 31.12.2012. godine
9. Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja
8. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Punat
7. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Punat

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr