SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 13. Subota, 30. ožujka 2013.
OPĆINA KLANA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

 

10.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) i članka 32. Statuta Općine Klana (»Službene novine PGŽ« broj 33/09) Općinsko vijeće Općine Klana na sjednici održanoj 20. ožujka 2013. godine donijelo je

GODIŠNJI OBRAČUN
Proračuna Općine Klana za 2012. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Općine Klana za 2012. godinu sastoji se od:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

 

Članak 5.

Utvrđuje se da se Općina Klana tijekom 2012. godine nije zaduživala na tržištu novca i kapitala.

Članak 6.

Utvrđuje se da je Općina Klana tijekom 2012. godine imala 56.125,29 kuna izdataka po danim jamstvima.

Članak 7.

Ovaj Godišnji obračun stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 021-01/13-01/14

Ur. broj: 2170-06-13-01-01

Klana, 20. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik

Općinskog vijeća

Dorijan Valenčić, v. r.

 

Godišnji obračun Proračuna Općine Klana   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=834&mjesto=51217&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr