SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 12. Petak, 29. ožujka 2013.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
15. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene u Martinšćici »Slatina«
33. Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj
32. Odluka o komunalnom doprinosu (pročišćeni tekst)
31. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2012.
27. Rješenje o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
26. Rješenje o imenovanju ravnateljice Narodne čitaonice i knjižnice u Novom Vinodolskom
25. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Novi Vinodolski u 2013. godini
24. I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalnih, vodnih i ostalih objekata i uređaja za 2013.
23. I. izmjene i dopune Programa građenja komunalnih vodnih građevina za 2013.
22. I. izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
21. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i vodnih građevina za 2012. godinu
20. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i vodnih građevina za 2012. godinu
19. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
18. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
17. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Novog Vinodolskog za 2013. godinu sa Programima
16. Odluka o Izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski
15. Statut Grada Novog Vinodolskog
14. Zaključak o prihvaćanju Informacije i Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Novog Vinodolskog za 2012. godinu
13. Odluka o komunalnom doprinosu - pročišćeni tekst
15. Zaključak o pokretanju postupka za preoblikovanje Županijske lučke uprave Krk
14. Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Baška
13. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
12. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu parkiranja, organizaciji, uređenju i načinu naplate javnih parkirališta te blokiranju, deblokiranju, premještanju i čuvanju vozila na području mjesta Baška
11. Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Baška
10. Statut Općine Baška
9. I. izmjene i dopune Proračuna za 2013. i Projekcija za 2014. i 2015.
8. I. izmjene i dopune Proračuna za 2013.
7. Izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine Fužine
6. Izmjene i dopune Statuta Općine Fužine
10. Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone »SUHI VRH« (VN1).
9. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora
8. Odluka o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora
7. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2012. godinu
6. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
5. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
4. Odluka o raspodjeli viška prihoda iz 2012. godine
3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ravna Gora za 2012. godinu
2. Izmjene i dopune Statuta Općine Ravna Gora

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr