SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 46. Petak, 23. studenog 2012.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
132. Odluka o dodjeli priznanja Kulturno-umjetničkom društvu »Bašćinski glasi« iz Rijeke
131. Odluka o dodjeli priznanja turističkoj agenciji Katarina line d.o.o.
56. Ispravak Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
65. Odluka o razrješenju i imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Grada Raba
64. Odluka o prijenosu investitorskih prava i obveza za izvođenje radova oblaganja kamenim poklopnicama i opločenje morskog ruba uređene terase kanalizacijskog sustava odvodnje Grada Raba
63. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje od 2013. do 2015. godine
62. Odluka o davanju ovlaštenja obnašateljici dužnosti gradonačelnice da zaključi Ugovor o kupoprodaji stana
61. Odluka o davanju ovlaštenja obnašateljici dužnosti gradonačelnice da zaključi Ugovor o kupoprodaji stana
156. Odluka o izmjenama Odluke o likovnoj nagradi Ivo Kalina
155. Odluka o razrješenju članice Kulturnog vijeća za knjigu i nakladništvo Grada Rijeke
154. Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Rijeke
153. Odluka o zamjeni nekretnine u vlasništvu Grada Rijeke (k.o. Zamet)
152. Odluka o izmjenama Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke
151. Odluka o izmjenama Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Rijeke hrvatskim ratnim vojnim invalidima i članovima obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja
150. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Centra za odgoj i obrazovanje
149. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Zamet Rijeka
148. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole »Vežica«
147. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole »Vladimir Gortan«
146. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole »Turnić«
145. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole »Trsat«
144. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Škurinje Rijeka
143. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole »Srdoči«
142. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole - Scuola elementare »San Nicolo«
141. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Podmurvice
140. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole »Pehlin«
139. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Pećine
138. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole »Nikola Tesla«
137. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Kozala
136. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole »Kantrida«
135. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Ivana Zajca
134. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Gornja Vežica
133. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole - Scuola elementare »Gelsi«
132. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Fran Franković Rijeka
131. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Eugen Kumičić
130. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole - Scuola elementare Dolac
129. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole »Centar« Rijeka
128. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole »Brajda«
127. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole - Scuola elementare Belvedere
126. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg doma »Tić« Rijeka
125. Odluka o određivanju broja etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi
124. Odluka o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Tehnološko-inovacijski centar d.o.o. Rijeka
123. Odluka o stavljanju izvan snage Programa »Jamstveni instrumenti za osiguranje financiranja projekata malog gospodarstva na području Grada Rijeke«
122. Odluka o upisu i uplati svih dionica temeljnog kapitala Hrvatskog nogometnog kluba »Rijeka« u prvom krugu
121. Odluka o davanju suglasnosti na održavanje 3. Europskih sveučilišnih igara u gradu Rijeci
120. Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke
119. Izmjene i dopune Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2012. godinu
118. Izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini
117. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini
116. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
115. Izmjene Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2012. godinu
114. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2012. godinu
113. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu
112. Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu i Projekcije za 2013. i 2014. godinu
111. Odluka o imenovanju ravnatelja ustanove »Dom mladih« Rijeka
31. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Vlastitog pogona
30. Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva s ograničenom odgovornošću Komunalac d.o.o.
41. Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja Općine Baška
40. Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Baška
39. Odluka u uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Baška
38. Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Baška
37. I. Izmjene i dopune Godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području Općine Baška u 2012. godini
36. I. Izmjene i dopune Godišnjeg programa javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Baška u 2012. godini
35. I. Izmjene i dopune Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području Općine Baška u 2012. godini
34. I. Izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2012. godini
33. I. Izmjene i dopune Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2012. godini
32. I. Izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Baška u 2012. godini
17. Odluka o imenovanju člana Općinskog vijeća Općine Brod Moravice
24. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU poslovne zone Sorinj s proširenjem
23. Odluka o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Lopar
49. Mjerila za financiranje jasličkog programa predškolskog odgoja i naobrazbe u Dječjem vrtiću Viškovo za pedagošku 2012./2013. godinu
48. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na k.č. br. 385/15, k.o. Blažići
47. Odluka o kreditnom zaduženju Općine Viškovo kod Slatinske banke d.d.
46. Odluka o III. Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2012. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr