SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 42. Četvrtak, 25. listopada 2012.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
126. Odluka o davanju suglasnosti ravnateljici Županijske lučke uprave Krk za zaključivanje ugovora o javnoj nabavi radi dogradnje trajektnog pristaništa Valbiska na otoku Krku
125. Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Cres za zaključivanje Ugovora o javnoj nabavi radi produžetka pristanišnog mula u luci Martinšćica
124. Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Cres za zaključivanje Ugovora o javnoj nabavi radi rekonstrukcije rive Cons u luci Cres
123. Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Cres za zaključivanje Ugovora o javnoj nabavi radi sanacije lukobrana u luci Valun
122. Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga za zaključivanje Ugovora o javnoj nabavi usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za dogradnju luke Opatija
121. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Primorsko- goranske županije
120. Izmjene Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Primorsko-goranskoj županiji
119. Odluka o rasporedu sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljopirvrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Primorsko-goranske županije
118. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje Češke plaže, Grad Crikvenica
117. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za uređenje, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje plaže Balustrada, Grad Crikvenica
116. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Kaštel, Grad Crikvenica
115. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaža Lido i Angiolina, Grad Opatija
114. Odluka o davanju suglasnosti na Ugovor o prijenosu poslovnog udjela Primorsko-goranske županije u Tehnološko-inovacijskom centru Rijeka d.o.o. na Sveučilište u Rijeci
113. Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2012. godinu
112. Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2012. godinu
48. I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Kastva za razdoblje 2012.-2014. godine
47. Odluka o lokacijama i uvjetima za održavanje javnih skupova i manifestacija na području Grada Kastva pri održavanju kojih postoji mogućnost prekoračenja dopuštenih razina buke
46. Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja groblja (DPU 8)
45. Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika
41. Pravilnik o pravima iz službe - radnog odnosa zaposlenih u Gradskoj upravi Grada Krka
67. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu projekta »Raising awareness of climate change using the example of energy savings in buildings« (»Podizanje svijesti o klimatskim promjenama na primjeru uštede električne energije u zgradama«)
47. Izrada I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Kargač
16. Odluka o prestanku mandata člana Općinskog vijeća Općine Brod Moravice
51. Odluka o stipendijama
18. Javna rasprava o Prijedlogu ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica
17. Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Malinska, Radići (dio GP-1)
41. 4. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
40. I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
39. 3. Izmjene i dopune Proračuna Općine Matulji za 2012.-2014. godinu
38. Ponovna javna rasprava o prijedlogu Detaljnog plana uređenja 3 zone društvenih sadržaja Brešca
37. Odluka o socijalnoj skrbi
11. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 3 K2 poslovna zona u Mrkoplju
34. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini sredstava koja nositelji prava na nekretninama osiguravaju za katastarsku izmjeru na području Općine Omišalj
33. Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima
32. Odluka o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Omišalj

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr