SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 35. Četvrtak, 13. rujna 2012.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
111. Plan davanja koncesija za obavljanje djelatnosti gospodarenja posebnim kategorijama otpada za 2013. godinu
110. Srednjoročni plan davanja koncesija za obavljanje djelatnosti gospodarenja posebnim kategorijama otpada za razdoblje od 2013. do 2015. godine
109. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Mrkopalj, Mrkopalj
108. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Jelenje-Dražice, Dražice
107. Odluka o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Rijeci
106. Odluka o izmjeni Odluke o predlaganju predstavnika Primorsko-goranske županije u Partnersko vijeće za Jadransku Hrvatsku
105. Odluka o imenovanju mrtvozornika na području Primorsko-goranske županije
104. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije
103. Odluka o imenovanju članova Savjeta za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije
102. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Primorsko- goranske županije
101. Odluka o darovanju nekretnine u vlasništvu Primorsko-goranske županije (k.č. 389/2, z.k. ul. 297, k.o. Volosko)
100. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o promjeni djelatnosti Psihijatrijske bolnice Rab
99. Odluka o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti Komunalnom društvu Parkovi d.o.o. na prenošenje obavljanja sporednih djelatnosti na plaži Ičići, Grad Opatija
98. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje izložbenog prostora tradicijske brodogradnje u drvu i sportsko-rekreacijske djelatnosti na akvatoriju područja Portić, Općina Malinska- Dubašnica
97. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred Hotela Malin, Općina Malinska- Dubašnica
96. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene, privezišta u funkciji zone ugostiteljsko-turističke namjene ispred Hotela Malin, Općina Malinska-Dubašnica
95. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Sunčana uvala, Grad Mali Lošinj
94. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Kačjak u Dramlju, Grad Crikvenica
93. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Grand Hotela Adriatic, Opatija
92. Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centra za socijalnu skrb i rasporeda sredstava centrima za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije u 2012. godini
91. Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće u slivu izvora u Gradu Rijeci i slivu izvora u Bakarskom zaljevu
90. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2012. godinu
35. Pravilnik o kriterijima, uvjetima i postupku otpisa potraživanja i obveza Grada Bakra
43. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o groblju Kastav
42. Odluka o povjeravanju komunalnih poslova tekućeg održavanja opreme za zaštitu na cestama - prometna signalizacija na području Grada Kastva u periodu od dvije (2) godine 2012.-2014. god. na temelju ugovora
41. Odluka o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Kastva na 4 (četiri) godine (2012.- 2016. god.) na temelju ugovora
40. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2012. godinu
39. Odluka o socijalnoj skrbi na području Grada Kastva
38. Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kastva za razdoblje siječanj-lipanj 2012. godine
22. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra
8. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2012. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr