SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 26. Četvrtak, 5. srpnja 2012.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
83. Odluka o davanju suglasnosti na ulazak Općine Čavle kao novog člana Goranskog sportskog centra d.o.o.
82. Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije
81. Odluka o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije
80. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o proširenju djelatnosti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije
79. Odluka o davanju suglasnosti tvrtki »Hoteli Novi« d.o.o. na prenošenje obavljanja sporednih djelatnosti na plaži turističkog naselja Zagori, Grad Novi Vinodolski
78. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže i autokampa Preluk, Grad Rijeka
77. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje i rekonstrukciju postojećeg mola ispred vile Karoline u uvali Čikat, Grad Mali Lošinj
76. Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva, visini novčanog iznosa za podmirenje troškova i rasporedu sredstava jedinicama lokalne samouprave za pomoć za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2012. godini
75. Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2012. godini
74. I. izmjene i dopune Proračuna Primorsko-goranske županije za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu
73. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Primorsko- goranske županije
38. Odluka o osnivanju Postrojbe civilne zaštite Grada Malog Lošinja
37. Izmjene i dopune Pravilnika o načinu dodjele i korištenju sredstava potpora za poljoprivredu, obrt, malo i srednje poduzetništvo
34. Javni poziv za provedbu postupka ozakonjenja zgrada na području grada Novog Vinodolskog
33. Odluka o izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja MARINA sa izmjenama i dopunama grafičkih dijelova
32. Odluka o davanju Prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena Statuta Dječjeg vrtića Fijolica
31. Odluka o autotaksi prijevozu
30. II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2012.
34. Javni poziv za provedbu postupka ozakonjenja zgrada na području grada Novog Vinodolskog
33. Odluka o izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja MARINA sa izmjenama i dopunama grafičkih dijelova
32. Odluka o davanju Prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena Statuta Dječjeg vrtića Fijolica
31. Odluka o autotaksi prijevozu
30. II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2012.
76. Odluka o izmjenama Odluke o visini naknade za parkiranje
75. Odluka o izmjenama Odluke o određivanju parkirališta za parkiranje autobusa
74. Odluka o imenovanju zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke
73. Odluka o imenovanju zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke
24. Ispravak Oduke o donošenju Urbanističkog plana uređenja 10 građevinskog područja SC Grobnik R6
23. Odluka o poništenju postupka davanje koncesije za obavljanju komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine Čavle
26. Odluku o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Općine Matulji
25. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2012. g.
24. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. g.
23. Izmjene i dopune Proračuna Općine Matulji za 2012 - 2014. g.
24. Odluku o povjeravanju komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Punat.
23. Izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini
22. Izmjenu i dopunu Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini
21. Izmjena i dopuna programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. g.
20. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Punat za razdoblje 2012. - 2014. godine
19. Izmjena i dopuna plana proračuna Općine Punat za 2012. godinu sa projekcijom 2013. - 2014. godine
40. Odluka o poništenju Natječaja za izbor ravnatelja/ice Javne ustanove Narodna knjižnica i čitaonica Bribir
25. Zaključak općinskog vijeća, suglasnost na prijedlog za imenovanje mrtvozornika
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu plaćanja i visini cijena komunalnih usluga

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr