SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 21. Ponedjeljak, 4. lipnja 2012.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
31. Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija
30. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Bakra za 2012., 2013. i 2014. godinu
29. Analiza stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Grada Bakra za 2011. godinu
28. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bakar
27. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih i ostalih potreba Grada Bakra u športu za 2011. godinu
26. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih i ostalih potreba Grada Bakra u kulturi za 2011. godinu
25. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba Grada Bakra u području društvene brige o djeci predškolskog odgoja i obrazovanja u 2011. godini
24. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba Grada Bakra u zdravstvu i socijalnoj skrbi u 2011. godini
27. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u 2011. godini
26. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini
25. Statut Grada Kraljevice
24. Izmjene Odluke o utvrđivanju naknade za rad vijećnika Gradskog vijeća
23. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o korištenju sredstava proračunske zalihe u razdoblju od 01.01.-31.12.2011. godine
22. Godišnji obračun Proračuna Grada Kraljevice za 2011. godinu
22. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Detaljnom planu uređenja centra Klenovice
21. Odluka o izmjenama Odluke o lokacijama za postavljanje privremenih objekata i izgledu privremenih objekata
43. Odluka o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom i šumskom zemljištu na području Grada Opatije
42. Odluka o načinu raspoređivanja planiranih sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2012. godinu
41. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Opatije
40. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Opatije za životno djelo
39. Odluka o imenovanju počasnim građaninom Grada Opatije
38. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za Osnovnu školu Rikard Katalinić Jeretov u 2012. godini
37. Odluka o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra
36. Odluka o formiranju i imenovanju Zapovjedništva Civilne zaštite Grada Opatije
35. Odluka o izmjeni Odluke o vremenu izvođenja građevinskih radova
34. Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Opatija
72. Odluka o razrješenju dijela članova kulturnih vijeća Grada Rijeke
71. Odluka o dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova
70. Odluka o izmjenama Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Rijeke
69. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnom prijevozu putnika na području gradova Rijeke, Opatije, Bakra, Kastva i Kraljevice te općina Čavle, Jelenje, Klana, Viškovo, Kostrena, Lovran i Matulji
68. Odluka o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada Rijeke za 2012. godinu
67. Odluka o prodaji nekretnina i osnivanju prava građenja na zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke
66. Odluka o izmjeni Odluke o načelima, kriterijima i postupku za određivanje imena ulica i trgova na području grada Rijeke
65. Odluka o određivanju imena trga na području grada Rijeke
64. Odluka o donošenju izmjena i dopuna Odluke o Urbanističkom planu uređenja područja Pehlin
63. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu
62. Odluka o socijalnoj skrbi
61. Odluka o dodjeli Zlatne plakete »Grb Grada Rijeke«
60. Odluka o dodjeli Zlatne plakete »Grb Grada Rijeke«
59. Odluka o dodjeli Zlatne plakete »Grb Grada Rijeke«
58. Odluka o dodjeli Zlatne plakete »Grb Grada Rijeke«
57. Odluka o dodjeli Zlatne plakete »Grb Grada Rijeke«
56. Odluka o dodjeli Zlatne plakete »Grb Grada Rijeke«
55. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Rijeke
54. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Rijeke
53. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Rijeke
52. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Rijeke
51. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Rijeke
50. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Rijeke
49. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Rijeke
48. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Rijeke
47. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Rijeke
46. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Rijeke za životno djelo
45. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Rijeke za životno djelo
44. Odluka o razrješenju i imenovanju članice Školskog odbora Osnovne škole »Centar«
15. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Kostrena
14. Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbora za međunarodnu, međužupanijsku, međugradsku i međuopćinsku suradnju i odnose s nacionalnim manjinama Općinskog vijeća Općine Lovran
13. Odluka o usvajanju izmijenjenog i dopunjenog Plana zaštite i spašavanja Općine Lovran
12. Zaključak o usvajanju ažurirane Procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Lovran
11. Zaključak o usvajanju Analize stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Lovran za 2011. godinu
10. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lovran za 2011. godinu
24. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Mošćenička Draga u 2012. godini
23. Zaključak o usvajanju Analize stanja zaštite i spašavanja na području Općine Mošćenička Draga u 2011. godini
16. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica
15. Odluka o raspodjeli rezultata - sredstava viška prihoda 2011. godine
14. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Punat za razdoblje 1. siječanj - 31. prosinac 2011. godine
18. Odluka o usvajanju prethodne suglasnosti za povećanje cijena pogrebnih usluga na groblju Rogi, tvrtke »Imoćanka« d.o.o., vl. Barbarić Nediljka iz Delnica
17. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 6 - Vikend naselja u Hlevcima (VN2)
16. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 5 - Vikend naselja u Hlevcima (VN1)
15. Odluka o donošenju Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Skrad
14. Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
13. Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
12. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju tekuće proračunske pričuve od 1. 1. do 31.12. 2011. godine
11. Godišnji obračun Proračuna Općine Skrad za 2011. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr