SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 14. Četvrtak, 26. travnja 2012.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
56. Odluka o početku mirovanja mandata i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Županijske skupštine Primorsko-goranske županije
55. Odluka o utvrđivanju dana prestanka mandata člana Županijske skupštine i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Županijske skupštine
54. Odluka o razrješenju i imenovanju članice Školskog odbora Gimnazije Andrije Mohorovičića, Rijeka
53. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Tehničke škole za strojarstvo i brodogradnju, Rijeka
52. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije u Primorsko-goranskoj županiji
51. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Primorsko-goranske županije
50. Odluka o izmjeni Odluke o pristupanju Primorsko-goranske županije međuregionalnoj inicijativi »Srednjoeuropski prometni koridor (CETC)«
49. Odluka o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti Komunalnom društvu Parkovi d.o.o. na prenošenje obavljanja sporednih djelatnosti na plaži Ičići, Grad Opatija
48. Odluka o povjeravanju ovlaštenja Gradu Rijeci za davanje koncesije na pomorskom dobru na području plaže Ploče - Kantrida, Rijeka
47. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže i autokampa Preluk, Grad Rijeka
46. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Rokan u Selcu, Grad Crikvenica
45. Odluka o određivanju morskih plaža na području Primorsko-goranske županije na kojima se provodi praćenje kakvoće mora za kupanje u 2012. godini
44. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka
43. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Prirodoslovnog muzeja - Rijeka
20. Odluka o Prvim izmjenama i dopunama Projekcije Proračuna Grada Bakra za 2013. godinu
19. Odluka o Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2012. godinu
18. Odluka o javnim priznanjima Grada Bakra
17. Prve izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2012. godinu
16. Odluka o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Bakra
15. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2012. godinu
14. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
12. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čabra za 2011. godinu
8. I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje 2012. - 2013. godine
7. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Baška za 2012. godinu i Projekcija za 2012. i 2014. godinu
6. Odluka o pokriću manjka sredstava iz 2011. godine
5. Godišnji obračun Proračuna Općine Baška za 2011. godinu
7. Javna rasprava prijedloga Urbanističkog plana uređenja UPU-5: K4 - Poslovna zona »Kunfin«
10. Odluka o nerazvrstanim cestama
20. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u obrazovanju i predškolskom odgoju Općine Mošćenička Draga za 2011. godinu
19. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu Općine Mošćenička Draga za 2011. godinu
18. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Mošćenička Draga za 2011. godinu
17. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba iz socijalne skrbi Općine Mošćenička Draga za 2011. godinu
16. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2011. godinu
15. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mopćenička Draga za 2011. godinu
14. Rješenje o imenovanju članova Komiisje za nerazvrstane ceste
3. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području općine Mrkopalj
2. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisne liste zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Mrkopalj
24. Odluka o imenovanu vršiteljice dužnosti Javne ustanove Narodna knjižnica i čitaonica Bribir
23. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
22. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini
21. I. Izmjene i dopune Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
20. I. Izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2012. godinu
1. Izmjene Statuta Turističke zajednice Grada Crikvenice
2. Cjenik usluga od 1. travnja 2012. godine

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr