SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 14. Četvrtak, 26. travnja 2012.
OPĆINA VINODOLSKA

20.

Na temelju članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/ 11, 84/11 i 90/11) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 16. sjednici održanoj 19.ožujka 2012.godine, donijelo je

I. Izmjene i dopune Godišnjeg programa
ODRŽAVANJA OBJEKATA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE za 2012. godinu

Članak 1.

U Godišnjem programu održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2012. godinu, objavljenog u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« broj 2/12, članak 2. se mijenja i glasi:

»Članak 2.«

»Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine iznos od 3.611.280,21 kuna.«

Članak 2.

U članku 3. točka prva se mijenja i glasi:

». Komunalna naknada u iznosu od 2.991.280,21 kuna.

U istom članku iznos UKUPNO glasi 3.611.280,21 kuna

Članak 3.

U članku 4.

- točka druga

». održavanje biodiska 180.000,00 kuna«, se briše iz teksta

- točka osma

». izdaci za održavanje i korištenje »Duplje« 614.000,00 kuna, se briše iz teksta

- točka deseta

». Sanacija divljih deponija i odvoz smeća 680.000,00 kuna«, se briše iz teksta

Članak 4.

Točka »2. ODRŽAVANJE »BIO DISKA« i članak 6. se briše iz teksta.

Članak 5.

Točka »3. ODRŽAVANJE GROBLJA« se mijenja u točku 2., a »članak 7. u članak 6.

Članak 6.

Točka »4. ODRŽAVANJE PARKOVA I ZELENIH POVRŠINA« se mijenja u točku 3., a »članak 8.« u članak 7.

Članak 7.

Točka »5. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE«, se mijenja u točku 4., a »članak 9.« u članak 8.

Članak 8.

Točka 6. »IZDACI ZA ODRŽAVANJE I KORIŠTENJE DEPONIJA »Duplje« i »članak 10.«, se briše iz teksta.

Članak 9.

Točka 7. »IZDACI ZA SANACIJU DIVLJIH DEPONIJA I ODVOZ SMEĆA« i »članak 11.«, se briše iz teksta.

Članak 10.

Točka 8. »ELEKTRIČNA ENERGIJA«, se mijenja u točku »5. Električna energija« i »članak 12.«, se briše iz teksta.

Članak 11.

Članak 13. postaje »članak 10« i isti glasi: »Prve izmjene i dopune Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture, stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/7

Ur. broj: 2107-03/12-01-3-04

Bribir, 19. ožujka 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednica
Olga Antonić-Dukić, dr. med., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=777&mjesto=91253&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr