SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 14. Četvrtak, 26. travnja 2012.
OPĆINA VINODOLSKA

22.

Na temelju članka 26. stavak 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09, 63/11 i 130/11) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09, Općinsko vijeće Vinodolske općine na 16. sjednici održanoj 19. ožujka 2012. godine, donijelo je

PLAN GRADNJE KOMUNALNIH
VODNIH GRAĐEVINA U 2012. GODINI

Članak 1.

Ovim se Planom gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012.godini (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuju komunalne vodne građevine koji se planiraju graditi na vodoopskrbnom području javnog isporučitelja vodne usluge u suvlasništvu Grada Novog Vinodolskog, Grada Crikvenice i Vinodolske općine- Vodovod »Žrnovnica« d.o.o., za vodoopskrbu i druge komunalne djelatnosti, Novi Vinodolski (u daljnjem tekstu Isporučitelj) procjene iznosa ulaganja te izvori sredstava za financiranje gradnje.

Članak 2.

Ovim Planom gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012.godine, utvrđuje se godišnji plan gradnje vodnih građevina za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda na području Vinodolske općine.

Članak 3.

Izvori sredstava za provođen je ovog Plana su: vodni doprinos, naknada za priključenje, cijena vodnih usluga, državni proračun, proračun jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave i ostali izvori.

Članak 4.

Pod komunalnim, vodnim građevinama iz članka 1. I 2. ovog Plana predmnijevaju se građevine za javnu vodoopskrbu i građevine za javnu odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

Članak 5.

U 2012. godini financirat će se gradnja komunalnih vodnih građevina na području Vinodolske općine od zajedničkog interesa suvlasnika i isporučitelja javne usluge vodoopskrbe i odvodnje KTD Vodovod »Žrnovnica« d.o.o. (u daljnjem tekstu Isporučitelj) u ukupnom, procijenjenom iznosu od 6.171.434,85 kuna i to kako slijedi:

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Članak 6.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/7

Ur. broj: 2107-03/12-01-05

Bribir, 19. ožujka 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednica
Olga Antonić-Dukić, dr. med., v.r.

 

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=777&mjesto=91253&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr