SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 14. Četvrtak, 26. travnja 2012.
OPĆINA VINODOLSKA

23.

Temeljem članka 8., 13. i 27. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 138/06., 152/08., 43/09. i 88/10.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/ 09) Općinsko vijeće na 16. sjednici održanoj 19. ožujka 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o ugostiteljskoj djelatnosti

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se radno vrijeme ugostiteljskih objekata na području Vinodolske općine, mjerila za određivanje ranijeg i kasnijeg završetka radnog vremena za pojedine ugostiteljske objekte te prostori na kojima mogu biti objekti jednostavnih ugostiteljskih usluga.

2. RADNO VRIJEME

Članak 2.

Ugostiteljski objekti iz skupine »Hoteli« i kampovi iz skupine »Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj« obavezno rade od 0.00 do 24.00 h svaki dan.

Ostali ugostiteljski objekti, ovisno o vrsti, mogu raditi u sljedećem radnom vremenu:

1. ugostiteljski objekti iz skupine »Restorani« (restorani, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, pizzeria, bistro, slastičarnice i objekti brze prehrane) i iz skupine »Barovi« (kavana, caffe bar, pivnica, buffet, krčma, konoba) mogu raditi od 6.00 do 24.00 sata,

2. ugostiteljski objekti iz skupine »Barovi« (noćni klub, noćni bar, disco club) koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima, samo u zatvorenim prostorima mogu raditi od 21.00 do 6.00 sati,

3. ugostiteljski objekti iz skupine »Restorani« i »Barovi« koji se nalaze izvan naseljenih područja naselja mogu raditi od 0.00 do 24.00 sata,

4. ugostiteljski objekti iz skupine objekti jednostavnih usluga (objekt jednostavnih usluga u kiosku, objekt jednostavnih brzih usluga, objekt jednostavnih usluga u nepokretnom vozilu (ili priključnom vozilu), objekt jednostavnih usluga u šatoru, objekt jednostavnih usluga na klupi, objekt jednostavnih usluga na kolicima (ili sličnim napravama)) u vremenu od 06,00 do 24,00 sata.

Članak 3.

Iznimno od odredbe članka 2. stavak 2. točke 1. ove Odluke ugostiteljski objekti iz skupine »Restorani« i »Barovi« u vremenu od 1. svibnja do 1. listopada, u mjesecu prosincu te petkom i subotom tijekom cijele godine mogu raditi od 6,00 do 2,00 sata.

Iznimno od odredbe članka 2. stavak 2. točke 4. ove Odluke, radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupine »objekti jednostavnih usluga« za vrijeme održavanja manifestacija i prigodnih proslava pod pokroviteljstvom Općine ili Turističke zajednice, utvrđuje na zahtjev organizatora, a na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela, Načelnik.

Članak 4.

Iznimno od članka 3. ove Odluke načelnik može na zahtjev ugostitelja za pojedine ugostiteljske objekte iz članka 2. stavka 2. točke 1. ove Odluke, rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme radi organiziranja prigodnih proslava (dočeka Nove godine, svadbi, maturalnih zabavi, održavanja maškaranih zabava, kulturnih manifestacija i sličnih događanja), a ne duže od 2 sata od propisanog radnog vremena.

Zahtjev iz prethodnog stavka podnosi se najkasnije 3 dana prije održavanja prigodne proslave.

Članak 5.

Načelnik može pojedinim ugostiteljskim objektima, na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela, rješenjem odrediti raniji završetak radnog vremena i to do dva sata ranije od radnog vremena propisanog člankom 2. stavak 2., 3. i člankom 3. ove Odluke ukoliko u istima po službenim podacima nadležne policijske postaje dođe do remećenja javnog reda i mira, odnosno za koje je po nadležnoj inspekciji

ustanovljeno nepridržavanje radnog vremena propisanog ovom Odlukom ili je od ovlaštene osobe utvrđeno prekoračenje najviše dopuštene razine buke.

Članak 6.

Radno vrijeme ugostiteljskog objekta na otvorenom prostoru (terase) počinje i završava u vremenu rada ugostiteljskog objekta.

3. ZABRANA USLUŽIVANJA ALKOHOLNIH PIĆA

Članak 7.

Zabranjeno je usluživanje alkoholnih pića u ugostiteljskim objektima svih vrsta od 6,00 do 8,00 sati.

Članak 8.

Ugostiteljski objekti u kiosku, kontejneru, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga, mogu biti smješteni isključivo na prostorima, pod uvjetima i u skladu s vanjskim obilježjima propisanim posebnim općim aktom Općine.

Ugostiteljski objekti iz stavka 1. ovoga članka ne smiju biti postavljeni na udaljenosti manjoj od 100 metara od postojećeg ugostiteljskog objekta u građevini, zasebnom dijelu građevine ili poslovnom prostoru u kojem se obavlja druga djelatnost.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, ugostiteljski objekti iz stavka 1. ovoga članka koji se postavljaju za svrhu pružanja ugostiteljskih usluga prilikom organiziranih manifestacija, sajmova ili priredbi, mogu biti smješteni i bez ograničenja udaljenosti od postojećeg ugostiteljskog objekta u građevini, zasebnom dijelu građevine ili poslovnom prostoru u kojem se obavlja druga djelatnost.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 1/1999.).

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/7

Ur. broj: 2107-03/12-01-3-07

Bribir, 19. ožujka 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednica
Olga Antonić-Dukić, dr. med., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=777&mjesto=91253&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr