SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 9. Četvrtak, 22. ožujka 2012.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
40. Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti na području Primorsko-goranske županije za 2012. godinu - suzbijanje patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti
39. Odluka o razrješenju i imenovanju članice Školskog odbora Osnovne škole Bakar
38. Odluka o predlaganju predstavnika Primorsko- goranske županije u Partnersko vijeće za Jadransku Hrvatsku
37. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Primorsko-goranskoj županiji
36. Odluka o razrješenju i imenovanju članova Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije
35. Odluka o izboru člana Odbora za ljudska prava i nacionalne manjine
34. Odluka o razrješenju člana Odbora za ljudska prava i nacionalne manjine
33. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje nudističke plaže u Sunčanoj uvali, Grad Mali Lošinj
32. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje i rekonstrukciju postojećeg mola ispred vile Karoline u uvali Čikat, Grad Mali Lošinj
31. Odluka o davanju odobrenja na Program rada Županijskog savjeta mladih za 2012. godinu
30. Odluka o davanju suglasnosti na odluku o proširenju djelatnosti osnivanjem specijalističke ambulante dermatovenerologije u Thalassotherapiji Crikvenica
29. Odluka o dodjeli godišnje nagrade Primorsko- goranske županije
28. Odluka o dodjeli nagrade Primorsko-goranske županije za životno djelo
7. Odluka o osnivanju Postrojbe civilne zaštite Grada Bakra
6. Odluka Ur. Broj: 2170-02-03-12-8
8. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Grada Cresa
7. Zaključak o usvajanju Izvješća gradonačelnika o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Cresa za 2011. godinu
6. Zaključak o usvajanju Izvješća gradonačelnika o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Cresa za 2011. godinu
5. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene (T32) u Martinšćici »Slatina«
4. Odluka o izradi urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene Travnice (T35)
3. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o sklapanju Sporazuma o suglasnosti o uspostavi lokalnog partnerstva na području kvarnerskih otoka
2. Odluka o pristupanju Ustanovi Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije
7. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra
6. Odluka o imenovanju članova nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Delnice ima udjele u vlasništvu (kapitalu društva)
5. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
3. Odluka o III. Izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Delnice kao javne ustanove
6. Odluka o ustrojavanju Postrojbe civilne zaštite na području Grada Kraljevice
5. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada Kraljevice
6. Zaključak o prihvaćanju PRLS - model upravljanja imovinom
5. Odluka o izboru članice Odbora za društvene djelatnosti
4. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2012. godinu
3. Odluka o Izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 26 - Dunat
2. Odluka o Izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk
1. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela poslovne »Zone 29« na predjelu Sv. Petar u gradu Krku
15. Pravilnik o načinu dodjele i korištenju sredstava potpora za poljoprivredu, obrt, malo i srednje poduzetništvo
23. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 36 - Kampor (T33)
22. Odluka o dodjeli Plaketa Grada Raba
21. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Raba
20. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Raba
19. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Raba
18. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Raba
17. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Raba
16. Odluka o dodjeli Grba Grada Raba
1. Javna rasprava o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čavle
6. Ispravak Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Klana
5. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Klana
4. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Klana
3. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Klana
2. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU - 2: I1 - proizvodna zona - asfaltna baza »Marišćina«
1. Odluka o groblju
1. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lokve za 2011. godinu
8. Odluka o radnom vremenu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lopar
9. Odluka o komunalnom redu
8. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Matulji
7. I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
6. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2011. godinu
5. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
4. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
3. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o porezima Općine Ravna Gora
2. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 4 - poslovne i proizvodne zone (K)
1. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora
2. Odluka o usvajanju prethodne suglasnosti na prijavljeni cjenik za vodne usluge - javna vodoopskrba poduzeća »Komunalac« d.o.o. Delnice

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr