SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 40. Petak, 2. prosinca 2011.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
68. Odluka o preuzimanju poslovnih udjela društva RADIO D.J. d.o.o. Crikvenica
67. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta
66. I. Izmjene Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Crikvenice za 2011. godinu
65. I. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Crikvenice za 2011. godinu
64. I. Izmjene Programa utroška spomeničke rente za 2011. godinu
63. II. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2011. godinu s Projekcijama za 2012. i 2013. godinu
62. II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Crikvenice za 2011. godinu s Projekcijama za 2012. i 2013. godinu
61. Odluka o II. Izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Crikvenice za 2011. godinu
60. I. Izmjene Programa održavanja gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
59. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
58. Plan komunalnih vodnih građevina za 2011. godinu
57. Smjernice za organizaciju i razvoj Sustava zaštite i spašavanja na području Grada Crikvenice za 2012.-2013. godinu
56. Analiza stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Grada Crikvenice u 2011. godini
55. Odluka o držanju pasa i mačaka, načinu postupanja s neupisanim psima, napuštenim i izgubljenim životinjama
54. Odluka o utvrđivanju kriterija i načinu uspostavljanja suradnje između Općine Kidričevo i Grada Crikvenice
53. Odluka o sustavu glavne knjige riznice te vođenju jedinstvenog računa riznice Grada Crikvenice
34. Izmjena Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Čabra
33. Odluka o donošenju i usvajanju Plana zaštite i spašavanja Grada Čabra
32. Odluka o donošenju i usvajanju Plana civilne zaštite Grada Čabra
31. Odluka o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Čabra
30. Zaključak Urbroj: 2108-03/1-11-8
29. Zaključak Urbroj: 2108/01-11-7
39. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Kraljevice
38. Odluka o odbijanju ponude E.ON ITALIA S.p.A za kupoprodaju poslovnog udjela
37. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade
36. Odluka o dodjeli nagrade za životno djelo
35. Odluka o visini novčane naknade za dobitnike gradskih javnih priznanja
34. Izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2011. godini
33. Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića »Orepčići« Kraljevica
79. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Punta Križa / UPU 21 /
78. Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja
77. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 27 - Veli Lošinj
76. Odluka o ustupanju komunalnih vodnih građevina javnom isporučitelju vodnih usluga
75. Odluka o ukidanju svojstva općeg dobra
74. Odluka o visini vrijednosti boda komunalne naknade
73. Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite za Grad Mali Lošinj
35. Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja centra Klenovice
40. Odluka o Izmjeni Odluke o imenima ulica na području Grada Vrbovskog
39. Odluka o davanju naziva Športsko-rekreacijskom centru u Vrbovskom
38. Odluka o dodjeli nagrada uspješnim natjecateljima
37. Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći odličnim studentima
36. Odluka o usvajanju Plana civilne zaštite za Grad Vrbovsko
35. Odluka o usvajanju Plana zaštite i spašavanja za Grad Vrbovsko
34. Odluka o Izmjenama Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u športu za 2011. godinu
33. I. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2011. godinu
32. I. Izmjena Programa građenja objekata komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2011. godinu
48. Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Čavle
47. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
46. Rebalans Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2011. godini
45. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čavle
44. Odluka o odbijanju ponude E.ON ITALIA S.p.A za kupoprodaju poslovnog udjela
16. Javna rasprava o prijedlogu Detaljnog plana uređenja Turističkog naselja T2-1 u Sungeru
15. Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja Općine Mrkopalj
53. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
52. Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Punat
51. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Punat za 2011. godinu
70. Rebalans Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2011. godini
69. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi
68. Odluka o naknadi troškova i nagradi za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine i predstavnika bošnjačke nacionalne manjine Općine Viškovo
67. Odluka o načinu financiranja Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Viškovo u 2012. godini
66. Odluka o II. Izmjeni i dopuni Odluke o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i Općini Viškovo
65. Odluka o vrijednostima boda »B« za izračun komunalne naknade
64. Odluka o IV. Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
5. Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Ponikve d.o.o. Krk
4. Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga
3. Odluka o načinu plaćanja i visini cijene komunalnih usluga

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr