SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 23. Subota, 30. srpnja 2011.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
22. Polugodišnji obračun Proračuna Grada Bakra za razdoblje 1. 1. - 30. 6. 2011. godine
21. Odluka o izradi sanacijskog programa za područje Grada Bakra - naselja Krasica
30. Rješenje o utvrđivanju prestanka mandata članici Gradskog vijeća te utvrđivanju početka obnašanja dužnosti člana Gradskog vijeća
29. Odluka o I. Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Delnice i područja poslovne zone K1 i K2
28. Odluka o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Delnice ima dionice ili udjele u vlasništvu (kapitalu društva)
27. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju
26. Odluka o imenovanju Natječajnog povjerenstva za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice Krk
25. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela poslovne »Zone 29« na predjelu Sv. Petar u gradu Krku
24. Odluka o donošenju ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Krk
40. Opći uvjeti organizacije parkiranja na javnom parkiralištu
87. Odluka o izmjeni Odluke o radnom vremenu u upravnim tijelima Grada Rijeke
18. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu parkiranja, organizaciji, uređenju i načinu naplate javnih parkirališta te blokiranju, deblokiranju, premještanju i čuvanju vozila na području mjesta Baška
25. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čavle, za katastarske općine Grobnik i Podrvanj
24. Odluka o dodjeli nagrade Općine Čavle za izuzetna postignuća
23. Odluka o dodjeli godišnje nagrade Općine Čavle
22. Odluka o dodjeli godišnje nagrade Općine Čavle
21. Odluka o dodjeli nagrade za životno djelo
34. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Fužine NA 1_1 i NA 1_2 s površinama izvan naselja za izdvojene namjene (UPU 1)
33. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
32. Odluka o izradi III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Fužine
31. Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja dijela izgrađenog građevinskog područja naselja LIČ NA 2_1_1
30. Odluka Ur. broj: 2112/03-01-11-11
21. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Savjeta potrošača javnih usluga Općine Lopar
20. Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za razvoj Općine Lopar
20. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone poslovne namjene K-1 Sveti Vid - sjever
19. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone poslovne namjene K-3 Barušići
26. Rješenje o imenovanju člana i predsjednika Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Matulji
25. Rješenje o imenovanju člana Odbora za gospodarstvo i poduzetništvo Općinskog vijeća Općine Matulji
24. Rješenje o razrješenju člana Odbora za gospodarstvo i poduzetništvo Općinskog vijeća Općine Matulji
23. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Matulji 2011. godine
21. Odluka o porezima Općine Ravna Gora
20. Zaključak o prihvaćanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Ravna Gora
19. Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Ravna Gora za k.o. Stara Sušica
18. Prva Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u provođenju socijalnog programa za 2011. godinu
17. Odluka o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju i obavljenoj financijskoj reviziji Općine Ravna Gora za 2010. godinu
16. Plan i izvršenje Proračuna - Opći dio za godinu 2011.

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr