SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 23. Subota, 30. srpnja 2011.
GRAD KRK
Moscenicka_draga-001

27.

Na temelju članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 41/09) i odredbi članka 14. Zakona o Državnom uredu za reviziju (»Narodne novine« broj 80/11), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 28. srpnja 2011. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju

I.

Prihvaća se Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Rijeka o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Krka za 2010. godinu, Klasa: 041-01/11-02/14, Ur. broj: 613-10-11-7 od 14. lipnja 2011. godine.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 041-01/11-01/1

Ur. broj: 2142/01-01-11-14

Krk, 28. srpnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Staničić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=733&mjesto=51500&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr