SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 2. Ponedjeljak, 31. siječnja 2011.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
1. Plan prijma u službu u Grad Cres za 2011. godinu
3. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone poslovne namjene Selce (K5)
2. Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene T18 u Dramlju
2. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2011. godinu
1. Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu
2. Ponovljena javna rasprava o prijedlozima urbanističkih planova uređenja dijela područja Sunčana uvala i infrasturkturne zone Kalvarija
1. Plan prijma u službu za Upravne odjele Grada Malog Lošinja u 2011. godini
2. Pravilnik o uspostavi sustava unutarnjih financijskih kontrola u Gradu Opatiji
2. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za vrednovanje pristiglih prijedloga za dodjelu likovne nagrade Ivo Kalina
1. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
1. Plan prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fužine za 2011. godinu
2. Plan razvojnih programa Općine Lopar za razdoblje od 2011. do 2013. godine
1. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Lopar
2. Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja Općine Lovran
1. Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Lovran
4. Pravilnik o određivanju minimalnih tehničkih uvjeta uređenja poslovnih prostora u vlasništvu Općine Mošćenička Draga
5. Odluka o utvrđivanju naknade troškova za rad vijećnika, članova radnih tijela i imenovanih predstavnika Općine Viškovo
4. Odluka o gubitku statusa javnog dobra na općoj uporabi
3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz radnog odnosa
2. Odluka o 2. Izmjeni i dopuni Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja Ferenčić /DPU 24/
1. Odluka o socijalnoj skrbi
1. Statut Turističke zajednice otoka Krka

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr