SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 37. Petak, 24. rujna 2010.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
42. Odluka o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa
41. Odluka o stipendijama Grada Bakra
40. Odluka o I. Izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade troškova članova Gradskog vijeća, članova radnih tijela Gradskog vijeća i predsjednika Vijeća mjesnih odbora Grada Bakra
39. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
38. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada gradskih upravnih tijela Grada Bakra
37. Odluka o I. Izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup zemljišta za postavu privremenih objekata na području Grada Bakra
56. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
55. Odluka o izmjeni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Crikvenice
54. Izmjena Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje GKTD »Murvica« d.o.o. Crikvenica
53. Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodataka za uspješnost u radu
37. Odluka o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu
215. Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih površina na temelju ugovora na području Grada Rijeke
214. Odluka o izmjenama Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora
213. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Rijeke
212. Odluka o davanju suglasnosti za dodatno zaduženje TD RIJEKA SPORT d.o.o. za projektno financiranje Centra Zamet
211. Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje ENERGO d.o.o.
210. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu
209. Odluka o izboru članice Odbora za Statut, Poslovnik i propise Gradskog vijeća Grada Rijeke
208. Odluka o razrješenju člana i imenovanju članice Školskog odbora Osnovne škole Vežica
45. Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Vrbovskog
44. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika i studenata
43. Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika
42. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
56. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Baška od 01.01.2010. do 30.06.2010.
22. Odluka o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju
21. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brod Moravice
20. Odluka o povjeravanju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Brod Moravice
19. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brod Moravice
18. Polugodišnji obračun Proračuna Općine Brod Moravice za 2010. godinu
33. Odluka o naknadama članovima Općinskog vijeća, članovima radnih tijela Općinskog vijeća i članovima Savjeta općinskog načelnika Općine Čavle
32. II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini u Općini Čavle
31. II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
30. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu Općine Čavle za 2010. godinu
29. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba iz socijalne skrbi i zdravstva u Općini Čavle za 2010. godinu
28. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe i obrazovanja u Općini Čavle za 2010. godinu
27. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Čavle za 2010. godinu
26. I. Izmjene i dopune Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća Općine Čavle u 2010. godini
25. I. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Čavle za 2010. godinu
24. Odluka o II. Izmjenama i dopunama općinskog Proračuna Općine Čavle za 2010. godinu
44. Odluka o prihvaćanju Odluke o prestanku Ustanove »Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana«
43. Odluka o prihvaćanju Odluke o imenovanju likvidatora Ustanove »Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana«
42. Odluka o osnovici za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dobrinj
41. Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dobrinj
40. Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dobrinj
36. Javna rasprava o Prijedlogu Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Fužine na 1_1 i na 1_2 s površinama izvan naselja za izdvojene namjene (UPU1)
37. Pravila o protokolu Općine Kostrena
36. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kostrena za 2010. godinu
35. Odluka o izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada Općinske uprave Općine Kostrena
34. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
21. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju zona paušalnog plaćanja boravišne pristojbe
20. Polugodišnji obračun Proračuna Općine Lopar za razdoblje od 01.01.2010.-30.06.2010. godine
44. Druga Izmjena Zaključka o načinu obilježavanja blagdana i spomendana u Republici Hrvatskoj u spomen na pale u borbi za slobodu i nezavisnost
43. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grbu i zastavi Općine Lovran
42. Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Lovran
41. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lovran za 2010. godinu
40. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Lovran
40. Plan prijma u službu u Upravni odjel Općine Mošćenička Draga za 2010. godinu
39. Odluka o plaći i drugim primanjima službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mošćenička Draga
38. Odluka o plaći općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika
37. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mošćenička Draga za razdoblje 01-06/2010. godine
36. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Mošćenička Draga za razdoblje 01-06/2010
45. Odluka o određivanju imena ulica u naselju Omišalj
44. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Upravnom odjelu Općine Omišalj
43. Odluka o komunalnom doprinosu
42. Druge Izmjene i dopune Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju, sportu i tehničkoj kulturi za 2010. godinu
41. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2010. godinu
40. II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
39. II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
38. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2010. godinu i projekcija za 2011. i 2012. godinu
37. Polugodišnji obračun Proračuna Općine Omišalj za 2010. godinu
52. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Punat za 2010. godinu
51. Odluka o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Punat
36. Odluka o pristupanju izrade nove katastarske izmjere i nove zemljišne knjige za dio katastarske općine Divjake koji pripada Općini Ravna Gora
35. Odluka o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje Općine Ravna Gora za 2009. godinu
34. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ravna Gora
33. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone »Suhi vrh« (VN1)
32. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Ravna Gora za 2010. godinu
31. Odluka o trećoj izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju učenika i studenata
30. Odluka o trećoj izmjeni i dopuni Odluke o socijalnim stipendijama Općine Ravna Gora
29. Prva Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u provođenju socijalnog programa za 2010. godinu
28. Prva Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za 2010. godinu
27. Prva Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2010. godinu
43. Pravilnik o unutarnjem redu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr