SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 21. Petak, 28. svibnja 2010.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
24. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa u Gradu Krku
34. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu
33. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Raba za 2008. i 2009. godinu
32. Odluka o pristupanju Udruzi gradova u Republici Hrvatskoj
31. Odluka o pristupanju ustanovi Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu
30. Odluka o osnovici i koeficijentu za obračun plaća gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika
29. Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Raba
28. Izvršenje Plana razvojnih programa Grada Raba za 2009. godinu
27. Izvještaj o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2009. godinu
89. Odluka o javnim priznanjima Grada Rijeke (pročišćeni tekst)
88. Odluka o visini naknade za rad zamjenika Gradonačelnika Grada Rijeke
87. Odluka o određivanju plaće i drugih prava Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika Grada Rijeke
86. Odluka o davanju ovlaštenja Gradonačelniku Grada Rijeke za sklapanje nagodbe izvan postupka izvlaštenja
85. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o davanju ovlaštenja Gradonačelniku Grada Rijeke za sklapanje nagodbe u upravnom postupku
84. Odluka o davanju ovlaštenja Gradonačelniku Grada Rijeke za sklapanje nagodbe izvan postupka izvlaštenja
83. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o davanju ovlaštenja Gradonačelniku Grada Rijeke za sklapanje nagodbe u upravnom postupku
82. Odluka o izmjenama Odluke o javnom prijevozu putnika na području gradova Rijeke, Opatije, Bakra, Kastva i Kraljevice te općina Čavle, Jelenje, Klana, Viškovo, Kostrena, Lovran i Matulji
81. Odluka o izmjenama Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje TD RIJEKA SPORT d.o.o.
80. Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja dijela stambenog područja Rastočine
79. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja gradskog područja Gornja Drenova
15. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Brod Moravice za razdoblje od 2010. - 2013. godine
14. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone »UPU6 - Građevinsko područje ugostiteljsko-turističke namjene T1 - Matika«, Brod Moravice
15. Odluka o plaći i naknadi, te drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Čavle
21. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustroju Upravnog odjela
12. Odluka o korištenju viška sredstava iz 2009. godine
11. Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba Općine Jelenje u športu za 2009. godinu
10. Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba Općine Jelenje u obrazovanju i kulturi za 2009. godinu
9. Izvješće o ostvarenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje za 2009. godinu
8. Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba Općine Jelenje u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2009. godinu
7. Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje za 2009. godinu
24. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2009. godinu
23. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
22. Odluka o vremenu izvođenja građevinskih radova
21. Odluka o izmjenama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
34. Odluka o visini troškova blokiranja i deblokiranja autobusa, teretnih automobila, priključnih vozila i radnih strojeva
33. Odluka o uvjetima i vremenu opskrbe u pješačkim zonama i zonama smirenog prometa
32. Odluka o određivanju rezervnih parkirališnih mjesta
31. Odluka o javnim parkiralištima na području Općine Omišalj i visini naknade za parkiranje vozila
16. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Ravna Gora
15. Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli građevinskog zemljišta na području Općine Ravna Gora članovima obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja i hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata
14. Izmjena i dopuna Pravilnika o korištenju službenog automobila i mobilnih telefona
25. Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz radnog odnosa
24. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
23. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Viškovo
22. Odluka o izradi I. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Viškovo
21. Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja groblja G-1
20. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Radne zone Marišćina K-2/UPU 3/
1. Statut Turističke zajednice Općine Čavle

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr