SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 17. Srijeda, 15. travnja 2009.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
37. Odluka o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže »Pod crikvun« u Njivicama, Općina Omišalj
15. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju službenika za informiranje
8. Odluka o I. izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja Grada Čabra
21. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu
20. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
19. Rješenje o imenovanju ravnateljice Narodne čitaonice i knjižnice u Novom Vinodolskom
18. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Novi Vinodolski za 2009. godinu
17. Zaključak Ur.broj: 2107/02-01-09-2
16. Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Grada Novog Vinodolskog
15. Odluka o izmjeni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
14. Odluka o lokacijama za postavljanje privremenih objekata i izgledu privremenih objekata
13. Odluka o povjeravanju ugovornog obavljanja komunalne djelatnosti - održavanje nerazvrstanih cesta
12. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja PANOS (T22) neizgrađeni dio građevinskog područja - UPU 21
11. Odluka o izmjenama Odluke o popisu trgovačkih društava od posebnog interesa za Grad Novi Vinodolski
10. Odluka o Izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Novog Vinodolskog
9. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu na području Grada Novi Vinodolski
8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu na području Grada Novi Vinodolski
7. izmjene i dopune Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2009.
60. Aneks broj 1. Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Opatije
24. Odluka o visini grobnih naknada na grobljima na području Općine Baška
23. Odluka o izmjeni Odluke o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata
23. Izmjene i dopune Proračuna za 2009.
22. izmjene Godišnjeg programa zdravstva, sporta i rekreacije na području Općine Dobrinj za 2009. godinu
21. izmjene Godišnjeg programa javnih potreba iz socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja na području Općine Dobrinj u 2009. godini
20. izmjene Plana razvojnih programa 2009. - 2011. godine
19. izmjene godišnjeg programa razvitka gospodarskih djelatnosti na području Općine Dobrinj u 2009. godini
18. izmjene općih javnih usluga na području Općine Dobrinj u 2009. godini
17. Prve izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2009. godini
16. Prve izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2009. godini
15. Plan nabave za godinu 2009.
20. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
19. izmjene i dopune Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Općine Klana za 2009. godinu
18. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Klana za 2009. godinu
17. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Klana za 2009. godinu
16. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2009. godinu
15. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2009. godinu
14. Odluka o raspodjeli rezultata
12. Urbanistički plan uređenja građevinskog područja naselja N - 2
6. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Zagore (UPU 5)
12. Obavijest o početku izrade Detaljnog plana uređenja poslovno-proizvodne zone K4 - asfaltne baze Markovac
15. Javna rasprava o Prijedlogu urbanističkog plana uređenja Građevinskog područja poslovne namjene K 1 - Dokolovo
22. Odluka o potvrđivanju imenovanja zapovjednika i zamjenika zapovjednika Vatrogasne zajednice Općine Skrad
21. Odluka o potvrđivanju imenovanja zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Hribac
20. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Skrad
6. izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Vinodolske za 2009. godinu
5. izmjene i dopune Proračuna za 2009. godinu
4. Godišnji obračun Proračuna Općine Vinodolske za 2008. godinu
1. Odluka broj U-II-3466/2007

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr