SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 15. Petak, 10. travnja 2009.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
36. Odluka o pokretanju aktivnosti u vezi s kupnjom zgrade Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
35. Izjava o osiguranim sredstvima za upravljanje Perivojem sv. Jakova kao zaštićenim područjem u kategoriji »spomenik parkovne arhitekture«
34. Odluka o dopuni Odluke o sanitarnoj zaštiti izvora vode za piće na riječkom području
33. Izmjene i dopune Programa javnih potreba Primorsko-goranske županije za 2009. godinu (prosvjeta, kultura, sport i tehnička kultura)
32. Izmjene i dopune Proračuna Primorsko-goranske županije za 2009. godinu
31. Statutarna odluka o određivanju broja predstavnika nacionalnih manjina u Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije
30. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za plažu ispred Ville Medveja, Općina Lovran
14. Pravilnik o sigurnosti informacijskog sustava Grada Bakra
13. Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Grada Bakra
26. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja osnovnih škola na području Grada Crikvenice za 2009. godinu
25. Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Crikvenice za 2009. godinu
24. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Crikvenice za 2009. godinu
23. Prva izmjena Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
22. Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
21. izmjena i dopuna Odluke o projekciji proračunske potrošnje za 2009. i 2011. godinu
20. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2009. godinu s projekcijom za 2010. i 2011. godinu
19. izmjena i dopuna Proračuna Grada Crikvenice za 2009. godinu
14. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu (»Službene novine« broj 34/04, 23/06, 35/06, 37/06, 51/06, 30/07 i 41/07)
13. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Dobrinj u 2008. godini
12. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Dobrinj od 2008. do 2012. godine
11. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
10. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
9. Program zaštite okoliša Općine Kostrena za razdoblje 2008. - 2012.
8. Odluka o izradi UPU građevinskog područja industrijske namjene I-1
7. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
6. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
5. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
4. Strateška karta buke Općine Kostrena
3. Program zaštite i poboljšanja kakvoće zraka u Općini Kostrena
2. Godišnji obračun Proračuna Općine Kostrena za 2008. godinu
10. Odluka o davanju koncesije za obavljanje pogrebnih poslova na području Općine Malinska - Dubašnica
9. Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Malinska - Dubašnica
8. Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova
7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
5. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
4. izmjena i dopuna Proračuna Općine Malinska - Dubašnica za 2009. godinu
3. Odluka o raspodjeli rezultata za 2008. godinu
2. Odluka o godišnjem obračunu Proračuna za 2008. godinu
11. dopune Plana nabave roba, radova i usluga Općine Mrkopalj za 2009. godinu
10. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Mrkopalj za 2008. godinu
9. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
8. Odluka o raspodjeli viška prihoda iz 2008. godine
7. izmjene i dopune Proračuna za 2009. godinu
6. Godišnji obračun Proračuna Općine Mrkopalj za 2008. godinu
17. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone »Suhi vrh« (VN1)
16. Odluka o grobljima
15. Odluka o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine Ravna Gora
14. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspolaganju i upravljanju zemljištem u vlasništvu Općine Ravna Gora

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr