SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 7. Ponedjeljak, 1. ožujka 2004.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
11. Odluka o pripajanju ljekarničke jedinice Doma zdravlja Vrbovsko ljekarničkoj ustanovi »Ljekarna Jadran« Rijeka
4. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2004. godinu
3. Odluka o godišnjem rasporedu dežurstava za 2004. godinu
8. Odluka o davanju u zakup javnih skloništa u miru
7. Odluka o visini spomeničke rente Grada Novi Vinodolski
6. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja »Smokvica Krmpotska«
6. Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Opatija
5. Rješenje o imenovanju članova Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
4. Poslovnik Gradskog vijeća Grada Opatije
9. Odluka o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
8. Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja lučkog područja u Loparu
7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima od lokalnog značenja
23. Program mjera za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje 2004. - 2006. godine
22. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru za razdoblje 2001. - 2003. godine
21. Odluka o dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora
20. Odluka o izmjeni Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Rijeke
19. Odluka o visini spomeničke rente
18. Odluka o izboru člana Školskog odbora Osnovne škole »Vežica« Rijeka
17. Odluka o razrješenju člana Školskog odbora Osnovne škole »Vežica« Rijeka
16. Odluka o izboru člana Školskog odbora Osnovne škole Ivana Zajca Rijeka
15. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora za javna priznanja Grada Rijeke
14. Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Gradskog kazališta lutaka Rijeka
13. Odluka o razrješenju ravnatelja Gradskog kazališta lutaka Rijeka
12. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prodaji stana koji se nalazi u stambeno-poslovnoj zgradi u kojoj je Grad Rijeka vlasnik
11. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata
10. Odluka o načinu korištenja prostora za potrebe mjesne samouprave
1. Uputstvo o načinu plaćanja i obračunu komunalnih usluga
10. Odluka o prestanku mandata članu Općinskog vijeća Općine Baška i početku obnašanja dužnosti člana Općinskog vijeća Općine Baška
9. Odluka o mirovanju vijećničkog mandata i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika
8. Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova Mandatne komisije
7. Odluka o izmjeni Odluke o izboru Odbora za kulturu, predškolski odgoj i osnovno obrazovanje
6. Odluka o izmjeni Odluke o izboru Odbora za izbor i imenovanje
5. Odluka o izmjeni Odluke o izboru Odbora za komunalne djelatnosti
4. Odluka o izmjeni Odluke o izboru Odbora za statutarno-pravna pitanja
1. Odluka o javnim priznanjima Općine Čavle
3. Odluka o promjeni Odluke o godišnjem rasporedu dežurstva prodavaonica na području Općine Jelenje
2. Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja zone »Jelenski vrh«, Jelenje
1. Odluka o izmjeni Odluke o godišnjem rasporedu dežurstava prodavaonica na području Općine Omišalj u 2004.
1. Rješenje o dopuni Rješenja o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata u uredskom poslovanju Općine Ravna Gora

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr